فدراسیون بودو آسیا وایرانWORLD BUDO MARTIAL ARTS FEDERATION OF IRAN
29 / 10 / 1393برچسب:, :: 12:19 قبل از ظهر ::  نويسنده : سعيد سليمانزاده       

روانشناسی تربیتی

 

 


الف. تعریف

تعریف «روان‏شناسى تربیتى» به «آنچه روان‏شناسان درباره تعلیم و تربیت گفته‏اند»، تعریف رایجى نیست و کسى به چنین تعریفى از روان‏شناسى تربیتى نرسیده است. با این حال، این یکى از چند تعریف محتمل است. ارزش چنین تعریفى در آگاهى یافتن بر نظراتى است که در طول تاریخ، از زمان فیلسوفان یونان تا زمان حاضر، درباره این مسأله بیان شده و داراى اثرات عملى است که بر روى کار معلمان و متخصصان تربیتى گذاشته است. براى مثال، مى‏توان از نظریه «روان‏شناسى فاکولته»(1) که طبق آن، ذهن انسان از استعدادهایى مجزا و مستقل از یکدیگر همچون حافظه، استدلال، اراده و قضاوت تشکیل یافته است، نام برد و این‏که دروسى همچون ریاضى، هندسه، منطق و مواد درسى دیگرى از این قبیل مى‏توانند این قواى ذهنى را تقویت کنند. (انتظام ذهنى)(2)
«به کار بستن و یا اعمال اصول، نظریه‏ها و یافته‏هاى تحقیقى دانش روان‏شناسى در موقعیت‏هاى تربیتى» دومین تعریف از «روان‏شناسى تربیتى» است. کسانى که این تعریف را پذیرفته‏اند، روان‏شناسى تربیتى را شاخه‏اى از «علم» روان‏شناسى مى‏دانند و «روان‏شناسى تربیتى بخشى از مجموعه بزرگ‏ترى است که به طور کلى، محتواى روان‏شناسى را در رابطه با «مطالعه علمى رفتار»(3) تشکیل مى‏دهد. با آن‏که در این تعریف عمل و کاربرد بیش‏ترین نقش را ایفا مى‏کند، اما طرفداران این نظر نقش تحقیقى روان‏شناس تربیتى را نیز نفى نمى‏کنند و ضمن آن‏که تحقیقات او را در حوزه روان‏شناسى مى‏دانند، بدو توصیه مى‏کنند از راهى برود که روان‏شناس مى‏رود؛ بدین معنا که پیش از انجام هرگونه پژوهش، به برخى از معیارهاى ذیل که در مطالعه علمى اهمیت دارند، توجه نماید:

1. معیار غیراخلاقى بودن علم:(4) علم نه اخلاقى است و نه ضد اخلاقى، بلکه غیراخلاقى است. معلم در تحقیق علمى نباید انتظار داشته باشد که بتواند بدین سؤال که «خوب چیست یا بد چیست؟» جواب بدهد. به عبارت روشن‏تر، علم با ارزش بیگانه است!

2. معیار عینیّت:(5) عالم باید جانب «بى‏طرفى» را رعایت کند و در مشاهده و تعبیر و تفسیر اطلاعات و یا «داده‏ها»، جنبه کاملاً غیرشخصى به خود بگیرد.

3. معیار دقت و احتیاط:(6) فرضیه‏ها باید با دقت بیان شوند. اطلاعات با دقت و احتیاط جمع‏آورى گردند و تعبیر و تفسیر و در نتیجه، تعمیم با دقت و احتیاط هرچه بیش‏تر صورت گیرد.

4. معیار شکاکیت و انتقادپذیرى: عالم به نتایج تحقیقات خود و دیگران همیشه با تردید مى‏نگرد و هرگز از آن‏ها به صورت حقایق مسلّم و غیرقابل خدشه یاد نمى‏کند. او نتیجه‏گیرى تحقیقى خود را به صورت امور «محتمل الوقوع»(7) پیشنهاد مى‏کند و حاضر است در مقابل انتقادها و ایرادهاى وارد در نظرات خود به تجدیدنظر بپردازد.

تعاریف «روان‏شناسى تربیتى» به «بالا بردن کیفیت تدریس و یادگیرى در آموزشگاه» تعریف سومى است که بدان اشاره مى‏شود و در مجموع، از دیگر تعریف رساتر و قابل دفاع‏تر مى‏نماید. در این تعریف، نکات ذیل نهفته است:

الف. رواان‏شناسى تربیتى شاخه‏اى است از تعلیم و تربیت و نه روان‏شناسى.

ب. هدف روان‏شناسى تربیتى مطالعه رفتار نیست، بلکه تغییر در رفتار است و روشن است که هدف اخیر جنبه ارزشى و فرهنگى دارد.

ج. روان‏شناسى تربیتى تنها جنبه کاربردى ندارد، بلکه ضمن قوى بودن این جنبه، از انجام و هدایت تحقیقات محض و یا غیر کاربردى خاص خود نیز ناگزیر است. یادآورى این نکته لازم است که اصولاً ترسیم یک خط مشخص و باریک، بین علوم محض و علوم کاربردى، اگر غیرممکن نباشد، آسان هم نیست. علوم محض معمولاً دانش را براى دانش مى‏جویند، در صورتى که هدف علوم کاربردى در کسب اطلاعات و یا دنبال کردن دانش توجه به تأمین نیازهاى انسانى است. با آن‏که اغلب تحقیقات در روان‏شناسى تربیتى از نوع دوم است، اما تحقیقات از نوع اول نیز کم نیستند و یکى از نمونه‏هاى روشن آن کار نسبتا خوب بنیامین بلوم است که در کتاب او تحت عنوان ثبات و تغییر در مشخصات انسانى(8) بیان شده است.

در ارتباط با همین مطلب لازم است گفته شود که هیچ‏یک از یافته‏هاى روان‏شناسى و اصولاً همه علوم رفتارى، مستقیما قابل اعمال و به کارگیرى در مسائل آموزشى و تربیتى نیستند و تعمیم‏هاى آن‏ها قادر به حل مسائل معلمان نمى‏باشند؛ مثلاً، روان‏شناس به طور کلى، از یادگیرى بحث مى‏کند و این‏که چگونه این پدیده در موجود زنده به وقوع مى‏پیوندد. چنین بحثى در نهایت، به ارائه قواعد و قوانینى کلى در قالب عام نظریه‏هاى یادگیرى منجر مى‏شود که به هر صورت، نه مورد علاقه معلم هستند و نه آن‏که مستقیما قادر به حل مسائل آموزشى خواهند بود. معلم اگر علاقه‏اى به نظریه‏هاى یادگیرى داشته باشد، از زاویه ارتباطى است که این نظریه‏ها با مسأله آموزش و تدریس دارند. به عبارت دیگر، علاقه معلم، کم‏تر بدین امر معطوف است که یادگیرى چگونه اتفاق مى‏افتد تا کشف این مطلب که چگونه مى‏توان یادگیرى ماده خاصى را در افرادى خاص که داراى علاقه‏ها، استعدادها و مراحل سنّى متفاوت هستند، به وجود آورد و بر کیفیت آن افزود. روشن است که نظریه‏هاى یادگیرى بدین مشکل ناظر نیستند و معلم و یا روان‏شناس تربیتى باید خود بدان بیندیشد و به راه حل مناسب برسد.

د. موضوع روان‏شناسى تربیتى «تدریس و یادگیرى» است و مباحث این رشته از معرفت مستقیم و یا غیرمستقیم، به طور کلى بر محور این دو مفهوم دور مى‏زنند. مقدّم داشتن تدریس بر یادگیرى در تعریف مزبور تصادفى نیست؛ زیرا صرف‏نظر از این‏که این دو لازم و ملزوم یکدیگر نیستند، اما در آموزشگاه همیشه اوّلى مقدّم بر دومى است. وانگهى در همه تعاریف ارائه شده از «تعلیم و تربیت» مفهوم تدریس تصریحا و یا تلویحا وجود دارد؛ مفهومى که متأسفانه در روان‏شناسى تربیتى معمولاً از آن غفلت مى‏شود.

شاید این مطلب بى‏نیاز از توضیح باشد که معلم به هنگام تدریس، فعالیت‏هاى خاصى را دنبال مى‏کند: او سخن مى‏گوید، استدلال مى‏کند و با شاگردان خود ارتباط برقرار مى‏سازد و همه این‏ها را براى یک هدف انجام مى‏دهد و آن ایجاد یادگیرى در شاگردان است. بنابراین، تدریس یک «فعالیت عمدى» از جانب معلم براى حصول یادگیرى در متعلّم است. مشخصه دیگر تدریس «صلاحیت» معلم است و این بدان معناست که معلم اطلاعات نسبتا وسیعى درباره این‏که چه باید آموخت، چگونه باید آموخت و چه کسانى را باید آموزش داد، در اختیار دارد. و در نهایت، مشخصه سوم ماهیت «استدلالى» و یا دستورى نبودن تدریس است. در تدریس، همانند کلام والدین و یا خطیبان، دستور وجود ندارد و ـ مثلاً ـ به متعلّمان دستور اخلاقى داده نمى‏شود که باید صادق و درست‏کار بود. در تدریس به معناى صحیح کلمه، اولاً، به متعلّم یاد داده مى‏شود که راستى و درستى چیست؟ ثانیا، یاد مى‏گیرد که چرا صداقت مطلوب است؟ و ثالثا یاد مى‏گیرد که چرا باید درست‏کار بود؟ بدین‏سان، او بر اساس استدلال و تحلیل و شناخت، بدین اعتقاد مى‏رسد و نه براساس تلقین و یا نافرمانى که از جانب دیگران بر او تحمیل شده است.

در هر صورت، اگر مسائل روان‏شناسى تربیتى، به قول ساموئل اسمیت، در سه مقوله مشکلات ناشى از ساخت روانى ـ فیزیکى رفتار(9)، یادگیرى(10)، و تفاوت‏هاى فردى(11) خلاصه مى‏شوند و مطالعه همه این‏ها براى تأثیر و تداوم هرچه بیش‏تر یادگیرى است، در این صورت، مسأله تدریس در بعدى که بدان اشاره شد، از اولویت خاصى نیز برخوردار است و بنابراین، در رأس مسائل روان‏شناسى تربیتى قرار خواهد گرفت.

در این‏جا، ممکن است یک سؤال مطرح شود و آن این‏که معلم در برابر مکاتب گوناگون روان‏شناسى، که گاه نقیض و دست‏کم رقیب یکدیگر هستند، چه موضعى باید اتخاذ کند؟ آیا باید بدین نتیجه رسید که تا وقتى روان‏شناسان خود به توافق نرسیده‏اند، نمى‏توانند کم‏ترین کمکى بدو برسانند. یا آن‏که باید از میان مکاتب گوناگون یکى را مطابق میل و سلیقه خود برگزیند و آموزش و تربیت خود را بر اصول و مبانى و یافته‏هاى تحقیقى‏آن استوارنماید، و یاآن‏که از این‏فکرجانب‏دارى‏کند که تعلیم‏وتربیت خود باید درصدد ایجاد روان‏شناسى خویش باشد؟

هیلگارد در این باب نظرى دارد که با آن‏که سال‏هاست از بیان آن مى‏گذرد، اما به نظر مى‏رسد هنوز عناصرى از واقعیت در آن وجود دارند. او مى‏گوید: روان‏شناسى در گذشته، اثرات مهم و ارزنده‏اى بر تعلیم و تربیت داشته است و این اثرات هرگز در ارتباط با مکتبى خاص از مکاتب متنوع روان‏شناسى نبوده‏اند. وى براى مثال از سه نمونه نام مى‏برد که عبارتند از:

1. آزمون‏هاى هوشى: به عقیده هیلگارد آزمون‏هاى هوشى بیش از هر ابزار و یا وسیله دیگر توجه مسؤولان تربیتى را به تفاوت‏هاى فردى معطوف داشتند و بدان‏ها جهت دادند که در این‏باره فکرى بکنند و چاره‏اى بیندیشند. چنین توجهى موجب گروه‏بندى کلاس‏ها بر حسب استعداد متعلّمان از یک‏سو، و رشد تدریجى استعدادهاى عقلانى کودکان از سوى دیگر گردید. اما ساخت و تولید آزمون‏هاى هوشى هرگز منبعث از یک مکتب خاص روان‏شناسى نبوده است و هیچ‏یک از مکاتب روان‏شناسى همچون «رفتارگرایى»، «گشتالت»، «روان‏کاوى» و جز آن‏ها نمى‏توانند ادعا کنند که آزمون‏هاى هوشى نتیجه قهرى و یا مبتنى بر پایه‏هاى نظرى آن‏ها بوده و بر آن اساس به وجود آمده‏اند. رشد این آزمون‏ها براساس منطق علمى و تفکر و اندیشه محکمى استوار بوده، اما مکتب خاصى از روان‏شناسى را به صورت پشتوانه به همراه نداشته‏اند.

2. بهداشت روانى: هیلگارد بر آن است با آن‏که بسیارى از روان‏شناسان همچون استانلى هال، واتسون، برن هام و به طور غیرمستقیم، فروید در این باره سخن گفته‏اند، اما این مسأله ـ یعنى نهضت بهداشت روانى ـ همانند رشد آزمون‏هاى هوشى، به هیچ‏یک از مکاتب روان‏شناسى تعلق ندارد و این نهضت مستقل از هریک از مکاتب روان‏شناسى به وجود آمده است؛ به عقیده هیلگارد و تأکیدى که بعدا بر روى مفهوم «کل کودک»(12) در آموزش و پرورش گذارده شده، ناشى از همین نهضت بهداشت روانى بود. برخى تصور کرده‏اند که این مفهوم و مفهوم مشابه آن، «شخصیت هماهنگ»(13)، منتج از روان‏شناسى یا مکتب «گشتالت» است که در واقع، واکنشى بود به فردیت و یا «اتمیسم» به تعمیم رفتارگرایان، اما هیلگارد مى‏گوید: این مطلب از نظر تاریخى درست نیست؛ زیرا پیش از ظهور روان‏شناسى گشتالت، واتسن در کتاب معروف خود روان‏شناسى از دیدگاه رفتارگرا(14) نیز از این دو مفهوم یاد نموده است.

3. نظریه ترتیب رسمى: به عقیده هیلگارد نظریه ترتیب رسمى، که در قرن حاضر به وسیله روان‏شناسان طرد گردید و شاید بتوان از آن به عنوان مهم‏ترین پدیده اصلاحى در جهان تعلیم و تربیت نام برد، محصول و یا نتیجه کار مکتبى خاص از مکاتب روان‏شناسى نبوده است. او مى‏گوید: درست است که

نیاز جامعه به نیروى انسانى ماهر وکارامد هر لحظه افزون‏تر مى‏شود و بیش‏ترین افراد بیکار در سطح دنیا کسانى هستند که فاقد چنین مهارت‏هایى مى‏باشند. روان‏شناسى تربیتى در این زمینه، مى‏تواند نقش حسّاس و اساسى به عهده بگیرد.

تجارت علمى ثرندایک توانستند دلایلى علمى بر عدم علمى بودن آن اقامه کنند، اما نمى‏توان ردّ این آموزه را بدو منتسب کرد؛ مدت‏ها پیش از ثرندایک این نظر مورد سوء ظن دیگران نیز قرار گرفته بود و دلایلى ـ البته نه تجربى ـ علیه آن اقامه شده بود. بنابراین، نباید آن را از خدمات و یا آثار منتج از یک مکتب روان‏شناسى خاص دانست.

هیلگارد به دنبال این نمونه‏ها، به معلمان توصیه مى‏کند: «روان‏شناسى را بشناس، اما زیاد نگران روان‏شناسى‏ها نباش... از مسائل کلى و عام روان‏شناسى، که کاربرد مشخص و معیّن در تعلیم و تربیت ندارند، خود را برحذر دار و کوشش کن تا خود بتوانى بر مسائل مورد ابتلا پاسخ بیابى؛ پاسخ‏هایى که عام و کلى نیستند، بلکه مشخصند و جزئى و راهنماى عمل.»(15)
ب. اهمیت و توانایى‏ها

1. کمک به تأمین نیروى انسانى ماهر: نیاز جامعه به نیروى انسانى ماهر و کارامد هر لحظه افزون‏تر مى‏شود و بیش‏ترین افراد بیکار در سطح دنیا کسانى هستند که فاقد چنین مهارت‏هایى مى‏باشند. روان‏شناسى تربیتى در این زمینه، مى‏تواند نقش حسّاس و اساسى به عهده بگیرد و نه تنها به نیروهاى مورد نیاز جامعه مهارت‏هاى لازم و مناسب بدهد، بلکه مى‏تواند به کمک کسانى که به دلیل نداشتن مهارت قادر به ادامه کار نبوده‏اند نیز بشتابد. علاوه بر این، روان‏شناسى تربیتى قادر است از میزان افت تحصیلى نیز بکاهد و با پیدا کردن علل و عوامل آن، پیشنهاداتى عملى و عینى ارائه دهد. درباره پدیده افت تحصیلى لازم به یادآورى است که این مسأله در بعضى از نظام‏هاى آموزشى به صورت یک آفت درآمده و ـ مثلاً ـ در برخى از کشورهاى افریقایى رقم آن به قریب هشتاد درصد مى‏رسد. در ایران، طبق آمارهاى زمان طاغوت، از هر 100 نفر کودکى که وارد کلاس اول ابتدایى مى‏شدند، فقط 13 نفر دیپلم متوسطه خود را دریافت مى‏کردند. کسانى که در امتحانات ششم متوسطه شرکت مى‏کردند به طور متوسط 50 درصدشان رد مى‏شدند و دانشگاهى همچون دانشگاه شیراز، که قریب ده درصد از استعدادهاى بالا را به خود جذب مى‏کرد، بیش از 20 درصد افت داشت.(16)
2. بیان هدف‏هاى کلى: هدف‏هاى تربیتى معمولاً به صورت عام و کلى بیان مى‏شوند و بدین صورت، قابل انتقال به متعلّم نیستند. این مفاهیمِ هدفى هنگامى قابل انتقال هستند که به طریق عینى تعریف شوند و یا به اصطلاح، از آن‏ها «تعریف عملى»(17) داده شود. براى مثال، اگریکى از هدف‏هاى تربیتى بهداشت و حفظ سلامت تن باشد، این هدف در عمل ممکن است بدین صورت بیان شود که آیا کودک مى‏تواند غذاهایى را که داراى مواد معدنى خاص هستند و یا ویتامین‏هاى معیّنى در آن‏ها وجود دارند، بشناسد و نام ببرد؟

و به همین صورت، در مورد هدف‏هاى کلى دیگر همچون رشد عاطفى و اجتماعى، درک روابط کمّى و شناخت جهان خارج، روان‏شناسى تربیتى مى‏تواند به کمک آموزشگاه بیاید و یکى از کارهاى نسبتا خوب و قابل ذکر در این زمینه، کار بنیامین بلوم است.(18)
3. تأیید و ترجیح برخى از روش‏ها براساس شواهد پژوهشى: در تعلیم و تربیت، روش‏هاى متفاوتى وجود دارند که گزینش آن‏ها از سوى معلم معمولاً مستند به سلیقه‏هاى شخصى است و گاه بدین دلیل است که معلم او نیز از این روش استفاده مى‏کرده است. روان‏شناسى تربیتى مى‏تواند ارزش و اعتبار و کارایى این روش‏ها را از طریق پژوهش تعیین کند و به معلمان و متعلّمان یارى رساند؛ مثلاً، داشتن یک روش مطالعه صحیح از چنان ارزشى برخوردار است که نیازى به بحث ندارد و روان‏شناس تربیتى از طریق تحقیق مى‏تواند به ما بگوید که این مهارت با چه روشى سریع‏تر و بهتر در افراد ایجاد مى‏گردد. یکى از کسانى که این کار را انجام داده پى. اف. رابینسون است. از نظر او بهترین روش مطالعه بدین صورت است: بررسى اجمالى سؤال، مطالعه، دوباره‏خوانى و مراجعه.(19) 4. کمک به معلمان در ارزیابى هدف‏ها: ارائه وسایل گوناگونى که به وسیله آن‏ها مى‏توان تحقق هدف‏ها را در فراگیران اندازه‏گیرى کرد، از دیگر توانایى‏هاى ارزشمند روان‏شناسى تربیتى است. روان‏شناسان تربیتى با مجهّز کردن معلم از طریق ساخت وتولید آزمون‏هاى درسى مناسب و مطابق با اصول علمى و همچنین آشنا کردن آنان با آزمون‏هاى استاندارد شده و دیگر آزمون‏ها بدان‏ها کمک مى‏کنند تا رشد تحصیلى شاگردان را ارزیابى کنند و راهنمایى‏هاى لازم را، بخصوص در مورد کسانى که در کلاس مشکل دارند، ارائه دهند.
ج. روش‏هاى جمع‏آورى اطلاعات

1. مطالعات «مشاهده‏اى»: بخش عظیمى از اطلاعات تربیتى تنها از طریق مشاهده و بدون انجام تحقیق تجربى ـ به معناى دقیق آن ـ به دست مى‏آیند. منظور از «روش‏هاى مشاهده‏اى» و به عبارت گویاتر «مطالعات مشاهده‏اى» در این‏جا به دست آوردن اطلاعاتى است درباره گروهى از افراد که مى‏توانند درباره آن‏ها و افراد مشابه صادق باشند؛ مثلاً، به دست آوردن اطلاعات درباره اوقات فراغت دانش‏آموزان مدارس متوسطه در استان فارس و یا سطح اطلاعات سیاسى معلمان در استان کرمان.

این اطلاعات ممکن است از طریق «بررسى»(20) و یا از طریق مشاهده در موقعیت طبیعى باشند. ممکن است از طریق پرسشنامه و یا مصاحبه حضورى باشند و یا طرق ممکن دیگر. آنچه در این نوع تحقیق مهم است این‏که محقق درصدد کشف رابطه‏اى خاص نیست، هرچند ممکن است اطلاعات جمع‏آورى شده چنین رابطه‏اى را نشان دهند.

2. مطالعات رشدى: این نوع مطالعات پیچیده‏تر از مطالعات قبلى هستند؛ زیرا تغییراتى را دنبال مى‏کنند که در طول زمان، در افراد به وجود مى‏آیند. این تغییرات ممکن است مربوط به رشد فیزیکى، عقلانى، اجتماعى، عاطفى و اخلاقى باشد و معمولاً از طریق دو روش ذیل صورت مى‏گیرند:

الف. طولى یا دراز مدت؛(21)
ب. عرضى یا کوتاه مدت.(22) در اوّلى، یک گروه واحد مورد مطالعه قرار مى‏گیرند و از دوران کودکى تا دوران نوجوانى و جوانى و حتى گاه بزرگسالى به ثبت تغییرات گوناگونى که در آن‏ها به وقوع مى‏پیوندد، مبادرت مى‏گردد. در دومى، که روش سریع‏ترى است گروه‏هاى سنّى متفاوتى مطالعه مى‏شوند و تغییرات رشدى آن‏ها مورد بررسى قرار مى‏گیرد. به عبارت دیگر، در این‏جا زمان واحد است، در صورتى که در اوّلى آزمودنى‏ها واحدند. در اوّلى، زمان متغیّر است و در دومى، گروه‏هاى مورد مطالعه. ابزار این نوع مطالعات آزمون‏هاى روانى است که در مقولات گوناگونى همچون آزمون‏هاى هوشى یا استعداد تحصیلى، آزمون‏هاى تحصیلى، آزمون‏هاى فرافکنى و جز آن‏ها طبقه‏بندى شده‏اند. اگر همه این‏ها را در یک مقوله عام روان‏سنجى(23) قرار دهیم، مقوله دیگرى به نام جامعه‏سنجى(24) وجود دارد که براى درک ارتباط متقابل بین گروه‏ها مى‏توان از آن سود جست.

3. مطالعات تشخیصى: در این نوع مطالعات، هدف کشف روابط بین متغیرهاست و محقق به دنبال مشابهات و یا تفاوت‏هایى است که در بین گروه‏ها و یا در داخل یک گروه وجود دارند که مى‏توانند مبیّن روابطى خاص باشند. اگر مطالعه گروه‏هاى مختلف را با هم مقایسه کنید، از آن به مطالعه مقایسه‏اى براى کشف عوامل(25) تعبیر مى‏شود و اگر تمرکز بر روى ارتباط مشخصات روانى یک گروه باشد، از آن به مطالعه بر اساس ضریب همبستگى(26) تعبیر مى‏شود. مقایسه دو گروه از دانشجویان موفق و ناموفق در دانشگاه با یکدیگر و حضور برخى از عوامل در گروه موفق و نبودن آن‏ها در گروه غیرموفق، از نوع اول است و پیدا کردن ضریب همبستگى بین هوش و نمرات تحصیلى یک گروه معیّن از نوع دوم مى‏باشد.
   + علیر ضا حسن زاده - ٢:٠٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٤ آذر ،۱۳۸۸

روانشناسی چیست ؟

 

 

روان شناسی چیست؟

 


روان شناسی عبارت است از مطالعه و شناخت علمی چگونگی و چرایی ابعاد مختلف رفتار موجود زنده، به ویژه انسان. در این تعریف بیشترین توجه به رفتار و جنبه های مختلف آن است. به دیگر سخن، به یک معنا می توان روان شناسی را رفتار شناسی نامید، چرا که موضوع اصلی روان شناسی به عنوان یک علم رفتاری ، مطالعه فعالیت ها و واکنش های حیوان وانسان در شرایط و موقیعت های مختلف است.

و اما منظور از " رفتار" آن دسته از حالت ها، عادت ها، فعالیت ها، کنش ها و واکنش های نسبتاً پایداری است که از انسان سر می زند و همواره قابل مشاهده، اندازه گیری ، ارزیابی و پیش بینی است.

رفتارهای انسانی را می توان به انواع مختلف تقسیم کرد، از جمله:

رفتار شخصی

: رفتاری است که کاملاً جنبه شخصی دارد، مثلاً فردی همواره لباس قهوه ای رنگ می پوشد و یا عادت دارد روزی سه مرتبه مسواک بزند.

رفتار شغلی

: یعنی رفتار خاص یا عادتی که انسان در کار و حرفه از خود نشان می دهد، مثلاً همیشه بعد از نماز صبح کارش را شروع می کند ویا همواره با دو انگشت تایپ می نماید.

رفتار تحصیلی

: عبارت است از رفتار کودک یا بزرگسال در ارتباط با امور تحصیلی، فی المثل دانش آموزی همیشه قبل از تدریس معلم درس مورد نظر را مطالعه می کند و یا این که برای یادگیری بهتر خلاصه نویسی کرده، با صدای بلند درس می خواند.

رفتار اجتماعی:

رفتار فرد در تعاملات بین فردی  و معاشرت های اجتماعی است، به عنوان نمونه خوش قول بودن و تقدم درسلام داشتن.

در ارزیابی رفتار باید توجه کرد که رفتار چه کسی، در چه شرایط  و موقعیتی و با چه فراوانی و شدتی مورد بررسی قرار می گیرد؛ چرا که زمانی می توانیم برداشت وتفسیر جامعی از رفتار یک فرد داشته باشیم که شرایط زمانی و مکانی، موقعیت بروز رفتار و ویژگی های زیستی ، ذهنی و روانی وی را مورد توجه کافی قرار دهیم.

شاخه های مختلف روان شناسی

از زمانی که روان شناسی به عنوان یک علم مستقل مطرح شده است، روان شناسان در زمینه موضوعات خاص، پژوهش های فراوانی به عمل آورده اند، به گونه ای که امروزه شاهد شعب و شاخه های مختلف روان شناسی هستیم.

متداول ترین شاخ های روان شناسی عبارت است از:

1- روان شناسی رشد و کودک

روان شناسی کودک به مطالعه مستمر رشد از زمان تشکیل نطفه تا دوران بلوغ و نوجوانی می پردازد.

موضوعاتی از قبیل نقش وراثت و محیط در شکل گیری شخصیت کودک، چگونگی رشد بدنی، ذهنی،عاطفی، کلامی، اجتماعی ، حسی و حرکتی، همچنین نحوه بازی، خویشتن داری، تقلید و همانند سازی کودک و نوجوان و تحولات دوران بلوغ در این شاخه از روان شناسی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

2- روان شناسی شخصیت

در این شاخه از روان شناسی ابعاد مختلف شخصیت، جنبه های ادراکی، هیجانی، ارادی و بدنی افراد و چگونگی سازگاری فرد با محیط مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

3- روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی ازتعامل فرد واجتماع، قانون های روانی گروه ها و سازمان های اجتماعی بحث می کند و در زمینه هایی از قبیل: معیارها و هنجارهای اجتماعی، مناسبات بین گروهی، باورهای عام، تکوین بازخوردها وتغییرنگرش ها و نقش رسانه ای جمعی به مطالعه و تحقیق می پردازد.

4- روان شناسی بالینی

این رشته از روان شناسی ویژگی های شخصیتی، اختلالات عاطفی و مشکلات رفتاری افراد را با بهره گیری از ابزارهای روان شناختی مورد بررسی ودرمان قرار می دهد.

5- روان شناسی مرضی

در این شاخه از روان شناسی اختلالات عاطفی و رفتاری و بیماری های مختلف روانی مورد بررسی قرار گرفته، روش های درمانی متداول در جهت حفظ بهداشت روانی ارائه می شود.

6- روان شناسی کودکان استثنایی

روان شناسی کودکان استثنایی به مطالعه ویژگی های جسمی، روانی، حسی، حرکتی، شناختی و اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی، نابینا و نیمه نابینا، ناشنوا و نیمه ناشنوا، ناسازگار، مصروع، کودکان معلول جسمی- حرکتی، دانش آموزان مبتلا به اختلال خاص در یادگیری و کودکان و نوجوانان تیز هوش و خلاق می پردازد. این شاخه از روان شناسی همچنین در زمینه علل مختلف معلولیت، راه های پیشگیری از معلولیت و روش های اصلاح و ترمیم نارسایی ها و اختلالات رفتاری مباحثی را مطرح می کند.

7- روان شناسی تربیتی

این رشته ازروان شناسی که درواقع مهمترین وکاربردی ترین رشته های روان شناسی است، تلاش دارد اصول، قوانین و یافته های روان شناسی و شاخه های مختلف آن را در قلمرو تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار دهد. در روان شناسی تربیتی موضوعاتی از قبیل: روشهای مختلف یادگیری و قوانین آن، فرایند تفکر و اندیشیدن، یادآوری و به یادسپاری، حافظه و فراموشی، هوش و انگیزش، سنجش و اندازه گیری و کاربرد آزمون های روانی، نقش معلم و متعلم در انتقال یادگیری، شرایط و موقعیت یادگیری، انضباط و پیشرفت تحصیلی مورد توجه و مطالعه قرار می گیرد.

روان شناسی تربیتی و قلمرو آن

همان گونه که پیش تر اشاره شد موضوع اصلی روان شناسی تربیتی یا پرورشی به کار بستن قواعد و یافته های شاخه های مختلف روان شناسی در فرایند تعلیم و تربیت است. به عبارت دیگر هدف اصلی روان شناسی تربیتی توجه عمیق به امر مهم آموزش و پرورش و پرداختن به عوامل مؤثر در یادگیری، پیشرفت تحصیلی، سازگاری، تحول ذهنی و روانی و رشد متعادل انسان است.

ارکان اصلی روان شناسی تربیتی

به طور خلاصه می توان موضوعات، پایه ها یا ارکان اصلی روان شناسی تربیتی را در هفت محور زیر مورد توجه قرار داد:

1- قوانین و عوامل موثر در فرایند یادگیری

2- ویژگی های یادگیرنده یا تربیت شونده

3- موضوع یادگیری یا پیام تربیتی

4- موقیعت یادگیری یا شرایط انتقال پیام تربیتی

5- روش های تعلیم و تربیت یا انتقال پیام

6- ویژگی های مربی یا انتقال دهنده پیام

7- ارزیابی و ارزش سنجینسخه چاپي
با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد
نایب قهرمان جهان در جام تختی کشتی می‌گیرد

با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد سیداحمد محمدی در رقابت‌های بین‌المللی جام تختی کشتی خواهد گرفت.

خبرگزاری فارس: نایب قهرمان جهان در جام تختی کشتی می‌گیرد
 •  

 و به نقل از فدراسیون کشتی، با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان، سیداحمد محمدی، نابب قهرمان جهان در وزن 65 کیلوگرم در رقابت‌های بین‌المللی جام تختی شرکت خواهد کرد.
رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی جام جهان پهلوان تختی روزهای 23 و 24 بهمن ماه به میزبانی کرمانشاه، برگزار می‌شود.

* اردشیر ماخادزه میهمان ویژه جام یادگار

اردشیر ماخادزه داور المپیکی گرجستان بعنوان مهمان ویژه رقابت‌های بین‌المللی جام یادگار امام (ره) در مشهد حضور خواهد یافت.
با دعوت فدراسیون کشتی ایران، اردشیر ماخادزه داور المپیکی گرجستان به‌عنوان مهمان ویژه در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان جام یادگار امام (ره) که روزهای 9 و 10 بهمن ماه در شهر مقدس برگزار خواهد شد حضور خواهد داشت.
* تیم کشتی نوجوانان قزاقستان امروز وارد ایران می‌شود

فدراسیون کشتی قزاقستان درخواست برگزاری اردوی مشترک با تیم‌های ایران پیش از برگزاری رقابت‌های جام یادگار امام (ره) را به فدراسیون کشتی ارائه داد که با موافقت فدراسیون کشتی، این اردوی مشترک با حضور 16 کشت‌ گیر قزاقستانی در مشهد برگزار خواهد شد.
کشتی‌گیران نوجوان قزاقستانی عصر امروز وارد ایران می‌شوند و از فردا (سه‌شنبه) اردوی مشترک خود را با تیم‌های نوجوانان ایران که هم اکنون در اردوی آمادگی در شهر مشهد مقدس به سر می‌برند، برگزار می‌کنند.
رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان جام یادگار امام (ره) روزهای 9 و 10 بهمن ماه در مشهد برگزار می‌شود.

fنسخه چاپي
گزارش فارس از دستگیری‌های اخیر در ورزش کشور
مُهر حکم‌شان خشک نشده دستگیر شدند!/ فاصله واقعیت با شعار پاک‌سازی

خبر دستگیری یکی از مدیران وزارت ورزش و جوانان که در سال جاری حکم مدیریتی‌اش را از وزیر ورزش گرفته بود، شائبه‌ساز شد که آیا این دستگیری‌ها برای پاک‌سازی است یا ...

خبرگزاری فارس: مُهر حکم‌شان خشک نشده دستگیر شدند!/ فاصله واقعیت با شعار پاک‌سازی
 •  

، 26 آبان 92 بود که محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی این وزارتخانه از مجلس رأی اعتماد گرفت و پا به ساختمان سئول گذاشت.

وی زمانی که در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به ارائه برنامه‌هایش پرداخت شعار "ورزش پاک" را مطرح کرد.

گودرزی روز 26 آبان در این باره گفته بود: شعار ما ورزشی پاک، معنوی و معرفتی است و مطلب مهمی که ما در ورزش دنبال خواهیم کرد بحث اخلاق خواهد بود.

گودرزی در بخشی دیگر از سخنان خود به اخلاق‌مداری در ورزش اشاره کرده و گفت: از دیگر راهبردهای ما اخلاق و قانون مداری در ورزش است و توسعه اخلاق مداری، حاکم سازی ضابطه مندی و قانون مداری به جای ابراز علایق شخصی، تدوین نظام نامه های اخلاقی و تدوین نظام جامع صلاحیت ها و شایستگی‌ها، استفاده مطلوب و شایسته از پهلوانان کشور به عنوان الگوهای اخلاقی از دیگر راهبرد‌های ما است.

بیش از یک سال از صحبت‌های وزیر ورزش درباره ورزش پاک می‌گذرد،اما اتفاقات ورزشی سال 92  گواهی می‌دهند فاصله بین شعارها و اظهارات زیاد است. در این مدت آنقدر از بازداشت‌های ورزشی و دستگیری ها شنیده شده و در رسانه‌ها به چاپ رسیده که گویی کلانتری‌، بازداشتگاه و زندان میدان اصلی فعالیت ورزشی ها است.

***

روز گذشته بود که وزارت ورزش و جوانان در اطلاعیه‌ای از دستگیری و بازداشت تعدادی از افراد متخلف و دارای مسئولیت در حوزه ورزش خبر داد.

در این اطلاعیه آمده بود: «در جهت سالم سازی محیط ورزش تعدادی از متخلفان این حوزه بازداشت شدند. دستگیری و بازداشت این افراد متخلف و مرتبط با ورزش که دارای مسئولیت نیز بودند، هفته گذشته و پس از طی مراحل قانونی انجام شده است.»

خبری که اهالی ورزش را در شوک فرو برُد و سوال‌های زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرد؛ چرا؟!

البته هنوز شفاف‌سازی در این باره صورت نگرفته و جزئیات زیادی از تخلفات صورت گرفته ارائه نشده است. اگرچه شایعاتی مبنی بر نوع تخلفات در راهروهای وزارت ورزش پیچیده و حتی اسامی متخلفان نیز مطرح شده، اما هنوز دستگاه‌های نظارتی صحبتی در این باره نداشته‌اند و مسئولان وزارت ورزش یا اظهار نظری نداشته‌اند و یا اگر صحبتی کرده‌اند گفته‌اند که بهتر است نهادهای زیربط در این باره پاسخ دهند.

fنسخه چاپي
گزارش خبرنگار اعزامی فارس از استرالیا
عکس هواداران با پرچم خلیج فارس و حضور ۲۰۰ هوادار در فاصله ۲ ساعت مانده به آغاز بازی

هواداران حاضر در جلوی ورزشگاه استرالیا با پرچم خلیج فارس عکس یادگاری می‌گیرند.

خبرگزاری فارس: عکس هواداران با پرچم خلیج فارس و حضور ۲۰۰ هوادار در فاصله ۲ ساعت مانده به آغاز بازی
 •  

از استرالیا، دیدار تیم‌های فوتبال ایران و امارات در آخرین بازی مرحله گروهی شانزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا از ساعت 12 و 30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه سان‌کروپ آغاز خواهد شد.

*در فاصله حدود 2 ساعت به آغاز بازی 200 تماشاگر ایرانی پشت در ورزشگاه حاضر شده‌اند. با توجه به اینکه تعداد ایرانی‌ها در شهر بریزبین نسبت به ملبورن و سیدنی کمتر است استقبال کمتری هم از این بازی صورت گرفته است.

*هواداران پرچم بزرگ خلیج فارس را همراه خود دارند و با آن عکس یادگاری می‌گیرند. همچنین بازار عکس سلفی هم در بین هواداران داغ است.

*در ورزشگاه سان‌کروپ از ساعت 17 به وقت محلی باز شده است. اتوبوس تیم ملی ساعت 17 و 30 دقیقه به وقت محلی به سمت ورزشگاه حرکت خواهد کرد و ساعت 18 به ورزشگاه می‌رسد.

*کارلوس کی‌روش آخرین نکات تاکتیکی را به بازیکنان در جلسه‌ای گوشزد کرد.

*اکثر هواداران با لباس ایران و پرچم کشورمان در ورزشگاه حاضر شدند.

*طبق پیش‌بینی‌های گذشته باد در ورزشگاه شروع به وزیدن کرده است.

*احتمال دارد کارلوس کی‌روش در این دیدار سه چهار تغییر در تیم ملی داده باشد که غافلگیرکننده باشد.نسخه چاپي
گزارش خبرنگار اعزامی فارس از استرالیا
تغییر در ترکیب شاگردان کی‌روش/۱۱ نفر تیم ملی مشخص شدند

ترکیب تیم‌ملی فوتبال کشورمان برای دیدار مقابل تیم ملی امارات اعلام شد.

خبرگزاری فارس: تغییر در ترکیب شاگردان کی‌روش/۱۱ نفر تیم ملی مشخص شدند
 •  

 از استرالیا، ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدار مقابل امارات اعلام شد.

بر این اساس علیرضا حقیقی، مهرداد پولادی، مرتضی پورعلی گنجی، سیدجلال حسینی، خسرو حیدری، آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، علیرضا جهانبخش، سروش رفیعی، وحید امیری و سردار آزمون یازده بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان هستند که امروز و از ساعت 12:30 به مصاف امارات خواهند رفت.

این دیدار برای تعیین تیم سرگروه C از اهمیت بالایی برخوردار است.نسخه چاپي
گزارش خبرنگار اعزامی فارس از استرالیا
کی‌روش: فشاری روی ایران و امارات نیست/همه جا برای مصاحبه پول می‌دهند اینجا حرف بزنیم جریمه می‌شویم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پیش از بازی با امارات گفت: افتخارم است روی نیمکت تیم ملی ایران نشسته‌ام.

خبرگزاری فارس: کی‌روش: فشاری روی ایران و امارات نیست/همه جا برای مصاحبه پول می‌دهند اینجا حرف بزنیم جریمه می‌شویم
 •  

به گزارش خبرنگار اعزامی فارس از استرالیا، تیم ملی ایران به همراه امارات با کسب 6 امتیاز به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کردند. امارات با تفاضل گل بهتر تا به این لحظه در صدر جدول قرار دارد.

این دو تیم ساعت 12 و 30 دقیقه فردا در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی (گروه سوم) در ورزشگاه سان کورپ به مصاف یکدیگر می‌روند.

کارلوس کی‌روش در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر امارات،گفت: بازی فردا از دو جهت مهم و خاص است. ابتدا هر دو تیم توانسته‌اند به مرحله بعد صعود کنند و دلیل بعدی اینکه باعث افتخارم است روی نیمکت تیم ملی ایران نشسته و هدایت تیم ملی ایران را برعهده داشته باشم و همینطور در گذشته روی نیمکت تیم امارات.

وی در مورد تعویض چمن محوطه شش قدم ورزشگاه گفت: نمی‌خواهم در مورد داوری و چمن ورزشگاه، استرالیا صحبت کنم چرا که بعد از 32 سال فهمیدم که نباید در مورد بعضی مسائل صحبت کرد همه جا برای مصاحبه پول می‌دهند اما اینجا اگر حرف بزنیم جریمه می‌شویم.

سرمربی تیم ملی در مورد اینکه سردار آزمون به ستاره فوتبال ایران تبدیل شده است و چه صحبتی در مورد این بازیکن دارد.: نمی‌خواهم در مورد عملکرد انفرادی بازیکنانم صحبت کنم یک مطلب مشخص است بازیکنان ما به سطح فشار بازی‌ها عادت ندارند برای برد به میدان می‌رویم احتیاجی به ریسک نداریم شاید فردا یکی 2 تغییر داشته باشیم که همه چیز زمان بازی مشخص خواهد شد.

کی‌روش در مورد اینکه علیرضا جهانبخش فرصت بازی پیدا نکرده اما آیا با توجه به کندی امارات از این بازیکن در بازی فردا استفاده می‌شود، گفت: در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنم.

وی در مورد اینکه برای امارت یک مساوی کافی است تا صدرنشین شود، گفت: تمام تلاشمان را می‌کنیم تا فوتبال خوب و چشم نوازی بازی کنیم شکی نیست که فردا با بهترین تیم غرب آسیا بازی داریم بازیکنان این تیم مدت زیادی کنار هم بودند و چشم بسته یکدیگر را پیدا می‌کنند اما ما هم تیم خوبی هستیم بازیکنان ما با کیفیت هستند و هدف ما پیروزی است هدف اول ما ارائه بازی خوب بدون در نظر گرفتن برد و باخت است.

کی‌روش در پاسخ به این سوال که امارات طی 14 سال گذشته نتوانسته در بازی رسمی ایران را شکست دهد، خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد که فوتبال خوبی را ارائه دهیم مسائل و نتایج گذشته در بازی فردا نقش ندارد. مهم تلاش بازیکنان 2 تیم در طول 90 دقیقه است که باید با خلاقیت بالا سعی در ارائه بازی خوب باشند. هیچ فشاری روی 2 تیم نیست که بازی مرگ و زندگی داشته باشند آنها فرصت این را  دارند که خالق فوتبال زیبایی برای هواداران باشند. فشار زیادی روی فوتبال است باید کار اضافه‌ای انجام دهیم تا فشار از روی فوتبال برداشته شود. باید کاری کنیم که فوتبال به عنوان ورزش اول دنیا باقی بماند.

fنسخه چاپي
از سوی مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان
جزئیات تازه‌ای از دستگیری مدیران متخلف ورزشی اعلام شد/یک بازداشتی از حوزه ستادی وزارتخانه

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت ورزش و جوانان ابعاد دستگیری و بازداشت تعدادی از متخلفان مرتبط با ورزش را تشریح کرد.

خبرگزاری فارس: جزئیات تازه‌ای از دستگیری مدیران متخلف ورزشی اعلام شد/یک بازداشتی از حوزه ستادی وزارتخانه
 •  

و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، رضا حسنی‌خو، مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان در مورد بازداشت تعدادی از متخلفان ورزش گفت: یک نفر از این افراد از حوزه ستادی وزارتخانه بوده و دو نفر دیگر خارج از مجموعه مدیریتی ورزش، اما مرتبط با آن هستند.

* اخیراً چند متخلف در حوزه وزارت ورزش بازداشت شده اند

وی ادامه داد: حسب دستور وزیر محترم، محمود گودرزی، موضوع سالم‌سازی و مقابله با ناهنجاری‌ها در وزارت ورزش و جوانان به صورت جدّی در دستورکار مجموعه حراست و سایر دستگاه‌های نظارتی قرار گرفت. در همین رابطه تحقیقات جامعی در بخش‌های مختلف صورت پذیرفت که هفته گذشته یکی از موارد، به نتیجه رسید و در نهایت با همکاری نهادهای نظارتی و همراهی بسیار خوب مقام محترم قضایی، 3 نفر از متخلفان که یک نفر انها در وزارت ورزش و جوانان دارای مسئولیت ستادی و دو نفر دیگر خارج از مجموعه مدیریتی ورزش، اما مرتبط با آن هستند بازداشت شدند.

حسنی‌خو با بیان اینکه پرونده در مرحله تحقیقات است، فلذا ارایه اطلاعات بیشتر در حوزه اختیارات دستگاه قضایی است گفت: همان طور که گفته شد این امر در راستای سیاست‌های وزیر ورزش و جوانان انجام و پیگیری شد و دستگاه‌های نظارتی و مدیران وزارتخانه حسب وظیفه قانونی و شرعی خود و در جهت تحقق منویات مقام عظمای ولایت و تاکیدات ریاست محترم جمهوری با هرگونه تخلف بدون کمترین ملاحظه‌ای به صورت جدّی برخورد خواهند کرد. در ضمن لازم به یادآوری است که در حال حاضر صرفاً برخی اتهامات نسبت به این افراد مطرح است؛ از این روی رعایت حرمت و آبروی افراد امری ضروری و واجب است؛ چه بسا در خصوص برخی و یا تمامی اتهامات قرار منع تعقیب صادر شود. بنابراین از همه عزیزان انتظار داریم تا صدور رأی قطعی از هرگونه گمانه‌زنی و پیش‌داوری پرهیز کنند.

وی در پایسخ به این سوال که با توجه به تاکیدات مسئولان نظام و قوانین موجود، شما به عنوان یکی از بخش‌های مهم در امر مبارزه با فساد در حوزه ورزش، دلایل بروز فساد را چه می‌دانید؟ گفت: همان‌گونه که اطلاع دارید عرصه ورزش کشور به دلایل متعدد، مورد توجه جریانات مختلف سیاسی و اقتصادی بوده است. در گذشته شخصیت‌های مختلف با توجیه تلاش برای جلب و جذب حمایت‌های مادی و معنوی وارد بدنه مدیریتی و تصمیم‌گیری ورزش شده‌اند؛ و از آن‌ جا که این عرصه همواره قرین شهرت، محبوبیت و ... بوده و خواهد بود، جذابیت لازم و کافی را برای گروه‌ها و فعالین اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داشته و دارد. فارغ از مطالعات گسترده و بررسی‌های کارشناسی که در مورد دلایل، عوامل و بسترهای بروز انواع فساد و ناهنجاری در جوامع مختلف و از جمله ایران انجام شده است؛ به طور کلی اهم دلایل بروز ناهنجاری‌ها و فساد در ورزش کشور را در موارد زیر می‌توان جست‌وجو کرد:

حسنی‌خو در پاسخ به این سوال که با توجه به این توضیحات چه اقداماتی برای مقابله با فساد در ورزش کشور انجام شده است؟ گفت: به دنبال بخشنامه معاون اوّل محترم ریاست جمهوری در دی ماه 1392 مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه داشته‌اند و با تاکیدات و حمایت‌های محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان و اهتمام جدّی وی برای سالم‌سازی عرصه ورزش و مقابله با هرگونه ناهنجاری، ویژه‌خواری و فساد در ورزش کشور، اقدامات و برنامه‌های ذیل توسط بخش‌های نظارتی و مدیریتی وزارت ورزش و جوانان اجرا شده است.

-27 / 10 / 1393برچسب:, :: 6:42 بعد از ظهر ::  نويسنده : سعيد سليمانزاده       

کلاس مربیگری گروه پاهویوت برگزار شد

کلاس مربیگری گروه پاهویوت برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فدارسیون ورزشهای رزمی؛ کلاس مربیگری عملی درجه 3 گروه پاهویوت جمعه گذشته در بخش آقایان با حضور ورزشکار این رشته به میزبانی استان تهران برگزار ش
نخستين جلسه استاني كميته ورزش و جوانان ستاد گراميداشت دهه مباركه فجر برگزار گرديد

نخستين جلسه استاني كميته ورزش و جوانان ستاد گراميداشت دهه مباركه فجر برگزار گرديد

 

نخستين جلسه استاني كميته ورزش و جوانان با حضور نمايندگان دستگاههاي مرتبط اجرايي صبح امروز در محل اداره كل ورزش و جوانان برگزار گرديد.
به گزارش پايگاه خبري ورزش و جوانان آذربايجان غربي نخستين جلسه استاني كميته ورزش و جوانان استان با حضور نمايندگان دستگاههاي مرتبط اجرايي بمنظور تدوين برنامه هاي عملياتي ايام ا...دهه مباركه فجر با محوريت تبيين، تعميق، و نشر ارزشهاي والاي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران از طريق برگزاري مسابقات مختلف ورزشي و برنامه هاي مختلف فرهنگي اعم از جنگ هاي شادي و نشست هاي هم انديشي حوزه جوانان متناسب با ايام نامگذاري شده دهه مباركه فجر امسال در محل سالن جلسات اداره كل ورزش و جوانان برگزار گرديد.
علي خليلي مديركل و رئيس كميته ورزش و جوانان استان در اين جلسه ضمن محكوم نمودن اهانت و هتك حرمت ايادي استكباري و صهيونيسم جهاني به صاحت مقدس و نوراني پيامبر گرامي اسلام، طي سخناني دهه مباركه فجر را تجلي ميراث ارزشمند و جاودان معمار كبير انقلاب حضرت امام خميني ( ره) در دفاع از هويت و آزادي ملتي مؤمن و استكبارستيز دانست و گفت: راه امام راحل اينك در انديشه هاي نوراني و راهگشاي مقام معظم رهبري متجلي گرديده و نظام اسلامي به بركت خون شهداي والامقام انقلاب و جوهره ايثار جانبازان قهرمان و وحدت و حماسه آفريني هاي ملّت مسلمان و انقلابي ايران اسلامي با قدرت در برابر دسيسه ها و توطئه هاي ظالمانه و يك طرفه دشمنان همچون تحريم هاي نابخردانه و اهانت هاي گستاخانه به مقدسات اسلامي ايستاده و در ظل عنايات حضرت ولي عصر(عج) و رهبري حكيمانه مقام معظم رهبري بسوي اقتدار و تعالي در تمامي عرصه هاي بين المللي حركت مي نمايند.
خليلي با تبريك پيشاپيش ايام ا... دهه مباركه فجر و سي و هفتمين سالگرد فجر پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي از افتتاح و بهره برداري پروژه هاي ورزشي شاخص استان شامل: استاديوم 5000 نفري بوكان، سالن هاي كلوانس خوي و دريكه پيرانشهر و سالن هاي تيراندازي و اسكواش اروميه در اين ايام خبر داد و گفت: در كنار افتتاح هاي ورزشي، مسابقات مختلف ورزشي در قالب رقابت هاي ليگي استاني و كشوري و بخصوص مسابقات بين المللي بوكس خوي با حضور 4 كشور خارجي و تيم ملي كشورمان، مسابقات بين المللي شطرنج و ستارگان رزمي  در شهرستان اروميه از جمله مهمترين رويدادهاي ورزشي بين المللي هستند كه در كنار همايش هاي مختلف ورزش هاي همگاني و عمومي برگزار خواهد شد.
مديركل ورزش و جوانان استان همچنين در ادامه با اشاره به ضرورت برگزاري هرچه باشكوهتر برنامه هاي مختلف دهه مباركه فجر، از دستگاههاي مختلف اجرايي استان بخصوص در حوزه هاي فرهنگي و ورزشي خواست تا با برنامه ريزي و تدوين برنامه هايي فاخر و شايسته بر غناي برنامه هاي عملياتي كميته ورزش و جوانان بيفزايند.
علي خليلي همچنين در خاتمه، برگزاري مراسم هاي جشن انقلاب و تجليل از قهرمانان ورزشي جهاني و آسيايي، ديدار با خانواده هاي معظم شهدا، برگزاري المپياد كاراته دانش آموزي با همكاري آموزش و پرورش و اجراي برنامه هاي فرهنگي سمن هاي حوزه جوانان را از ديگر برنامه هاي اداره كل ورزش و جوانان در دهه مباركه فجر امسال بيان كرد.
در اين جلسه بيرامي معاون فرهنگي و امور جوانان و دبير كميته ورزش و جوانان ستاد و هر كدام از نمايندگان دستگاههاي اجرايي به بيان نظرات و پيشنهادات خود براي هر چه باشكوه برگزار شدن برنامه هاي اين ايام خجسته پرداختند.نسخه چاپي
8 تیم خارجی را برای حضور در تورنمنت فجر دعوت کرده‌ایم
دانشمندفرد: جام فجر اوایل اسفند برگزار می‌شود/ اسپانسرها برای حضور در لیگ برتر اعلام آمادگی کرده‌اند

دبیر فدراسیون بوکس گفت: برای برگزاری مسابقات جام فجر 8 تیم خارجی را دعوت کرده‌ایم و اوایل اسفندماه این رقابت‌ها برگزار خواهد شد.

خبرگزاری فارس: دانشمندفرد: جام فجر اوایل اسفند برگزار می‌شود/ اسپانسرها برای حضور در لیگ برتر اعلام آمادگی کرده‌اند
 •  

علیرضا دانشمندفرد ، در مورد زمان برگزاری مسابقات بوکس جام فجر گفت: با توجه به رایزنی‌هایی که با شرکت نفت آبادان داشته‌ایم قرار است تورنمنت جام فجر با حمایت‌ آنها برگزار شود. این رقابت‌ها به نام شکست حصر آبادان و گرامیداشت دهه فجر برگزار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: دهم تا بیست و دوم بهمن‌ماه آنها در آبادان مراسمی دارند و به همین دلیل قرار شد این رقابت‌ها از اوایل اسفندماه در آبادان برگزار شود. تا امروز با رایزنی‌هایی که انجام داده‌ایم هشت کشور خارجی به این رقابت‌ها دعوت شده‌اند و سه تیم داخلی نیز در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

دبیر فدراسیون بوکس خاطرنشان کرد: در طول این سال‌ها همیشه شهرهای مرزی ما در بهمن‌ماه مسابقاتی را برگزار می‌کردند به مناسبت دهه فجر، اما ما از آنها خواستیم تا دست نگه دارند و کشورهای همسایه را که در طول این چند سال برای حضور در مسابقات دعوت می‌کردند برای جام فجر دعوت کنند. در این رقابت‌ها تیم ملی الف و ب حضور خواهند داشت و یک تیم هم احتمالاً از خوزستان در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.

وی در پایان در مورد اینکه فدراسیون در تلاش است تا لیگ برتر دوباره راه‌اندازی شود، گفت:‌ ما در تلاش هستیم تا لیگ برتر دوباره برگزار شود به همین دلیل در حال رایزنی با اسپانسرها هستیم تا هر چه زودتر این اتفاق رخ دهد. البته در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور یکی دو نفر از نمایندگان شرکت‌ها و کارخانجات اعلام کردند که تمایل دارند در لیگ برتر تیم داری کنند. اگر ما بتوانیم چند اسپانسر دیگر پیدا کنیم قطعاً دوباره لیگ برتر بوکس آغاز خواهد شد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931027000394#sthash.qi6zjASE.dpufنسخه چاپي
حریفان باید از هم‌گروهی با ایران نگران باشند
توکلیان: هیچ حریفی را در جام جهانی دست‌کم نمی‌گیریم/ برای چهارمین قهرمانی به آمریکا می‌رویم

مربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: با وجود اینکه ایران عنوان قهرمانی سه دوره گذشته جام جهانی را در اختیار دارد اما هیچ حریفی را در این مسابقات دست‌کم نمی‌گیریم.

خبرگزاری فارس: توکلیان: هیچ حریفی را در جام جهانی دست‌کم نمی‌گیریم/ برای چهارمین قهرمانی به آمریکا می‌رویم
 •  

امیر توکلیان  در خصوص هم‌گروهی ایران با تیم‌های آذربایجان، ترکیه و بلاروس در جام جهانی کشتی آزاد گفت: امسال هم مانند سال گذشته میزبانی مسابقات بر عهده آمریکاست و ما هم به عنوان مدافع عنوان قهرمانی گام به مسابقات می‌گذاریم. این تیم‌های دیگر هستند که باید از هم‌گروهی با ما نگران باشند و ما نگرانی‌ از این بابت نداریم هرچند که هیچ حریفی را هم دست‌کم نمی‌گیریم.

وی ادامه داد: کشتی ورزشی بی‌رکورد است؛ آذربایجان در کشتی صاحب سبک است و ترکیه هم همواره حریف خطرناکی برای کشتی ایران بوده است. نمی‌توان هیچ یک از تیم‌های گروه‌مان را از پیش بازنده دانست، اما ما هم برای کسب چهارمین قهرمانی به آمریکا می‌رویم. شناخت به نسبت خوبی داریم، اما این باعث نمی‌شود که مغرور شویم؛ اگر سید‌احمد محمدی مقابل حریف ترکش در مسابقات جهانی بازنده می‌شد ما چهارم و ترک‌ها دوم می‌شدند به همین دلیل نمی‌توان نتایج را از قبل به نفع خودمان پیش‌بینی کنیم.

مربی تیم ملی کشتی آزاد تصریح کرد: انتظار مردم و سطح توقع آنها به حق از کشتی بالا رفته است که این موضوع به نوعی باعث افزایش بار روحی و روانی روی کشتی‌گیران می‌شود. تیم‌های آذربایجان و ترکیه هم حریفان آسانی نیستند که بخواهیم آنها را نادیده بگیریم. از طرفی با توجه به فاصله کم مسابقات قهرمانی آسیا و جام جهانی، کار ما سخت‌تر از قبل می‌شود و باید دو تیم قدرتمند را آماده کنیم.

توکلیان خاطرنشان کرد: اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای جام جهانی از امروز آغاز می‌شود که پیش از این رقابت‌ها حضور در جام تختی و دو تورنمنت دیگر را پیش رو داریم. با توجه به اینکه امسال در مسابقات جهانی سهمیه المپیک توزیع می‌شود و از طرفی برخی کشتی‌گیران ما تغییر وزن داده‌اند باید با برنامه‌ریزی بهتری عمل کنیم.

fنسخه چاپي
رقابت درون اردویی تیم ملی تکواندوی بانوان برگزار شد
16 هوگوپوش در اردوی تیم‌ ملی بانوان ماندند/ 4 تکواندوکار حذف شدند

انتخابی درون اردویی تیم‌ ملی تکواندوی بانوان امروز در خانه تکواندو برگزار و 4 هوگوپوش از جمع اردونشینان تیم ملی کنار گذاشته شدند.

خبرگزاری فارس: 16 هوگوپوش در اردوی تیم‌ ملی بانوان ماندند/ 4 تکواندوکار حذف شدند
 •  

، انتخابی درون اردویی تیم ملی تکواندوی بزرگسالان بانوان امروز (شنبه) در خانه تکواندو برگزار شد و نرگس باقری، الهام ابراهیمی، سمیرا بوستانی و آتوسا کاکاوند از جمع اردونشینان کنار رفتند تا 16 هوگوپوش ادامه تمرینات خود را زیر نظر مینو مداح (سرمربی) و آزاده یاسایی (مربی) پیگیری کنند.
سوسن حاجی پور، فاطمه روحانی، اکرم خدابنده، کیمیا علیزاده، فاطمه مداحی، نگار شیری، بهناز اکبرزاده، فاطمه خیری، بهاره ندرلو، شکرانه ایزدی، فاطمه مصطفایی، هانیه اخلاقی، نفیسه رنگرز زاده، سهیلا سیاحی، نیان شاه‌محمدی و ریحانه محمدی، اردونشینان تیم ملی کشورمان هستند.
تکواندوکاران کشورمان مهیای حضور در بیست و ششمین دوره مسابقات جام فجر و بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان می‌شوند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931027001290#sthash.WJQqeABH.dpufخلعتبری: امیدوارم امارات را هم ببریم و سرگروه شویم/قسمت نبود به تیم ملی دعوت شوم

بازیکن تیم فوتبال سپاهان، گفت: امیدوارم مقابل امارات هم پیروز شویم و به عنوان صدرنشین صعود کنیم.

خبرگزاری فارس: خلعتبری: امیدوارم امارات را هم ببریم و سرگروه شویم/قسمت نبود به تیم ملی دعوت شوم
 •  

به گزارش ، محمدرضا خلعتبری پس از شکست 4 بر 3 مقابل پیکان در دیداری دوستانه در جمع خبرنگاران گفت: بازی بدی نبود و پیکان هم خوب بازی کرد. در بازی‌های دوستانه برد و باخت مهم نیست.

وی در مورد اینکه سپاهان می‌تواند قهرمان لیگ شود، گفت: در شروع نیم‌فصل دوم چهار بازی سخت داریم. کار سختی است اما امیدوارم این اتفاق بیفتد.

وی در مورد تیم ملی گفت: بازیکنان با همه وجود بازی می‌کنند و در دو بازی اول مقابل قطر و بحرین فوق‌العاده بودند. امیدوارم امارات را هم ببریم و به عنوان صدرنشین صعود کنیم تا به ژاپن نخوریم و قهرمان شویم.

خلعتبری در مورد اینکه به تیم ملی دعوت نشد، گفت: قسمت نبود به تیم ملی دعوت شوند. در این مورد دیگر حرفی نمی‌زنم. بازیکنان دیگر فوق‌العاده کار کردند و امیدوارم تیم ملی قهرمان شود.

- fنسخه چاپي
بازی حذفی روز جمعه برای ما مرگ و زندگی است
کفاشیان: شیشه عمر مدیریت من در گروی نتایج تیم ملی نیست/ درگیری نکونام با مأموران فرودگاه جزئی بوده است

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان گفت: شیشه عمر مدیریت من در فدراسیون فوتبال در دست نتایج تیم ملی نیست و عمر مدیریت رئیس فدراسیون در دست مجمع قرار دارد.

خبرگزاری فارس: کفاشیان: شیشه عمر مدیریت من در گروی نتایج تیم ملی نیست/ درگیری نکونام با مأموران فرودگاه جزئی بوده است
 •  

علی کفاشیان ، در خصوص وضعیت تیم ملی فوتبال کشورمان در جام ملت‌های آسیا و بازی این تیم در روز دوشنبه مقابل امارات،‌ گفت: ما زیاد نگران بازی روز دوشنبه نیستیم اما همه تمرکزمان را بر روی بازی حذفی که روز جمعه برگزار می‌شود گذاشته‌ایم آنجا برای ما حکم مرگ و زندگی دارد و خیلی مهم است که بچه‌ها تمرکزشان را حفظ کنند اما درباره بازی با امارات هم باید بگویم که بچه‌ها قطعاً همه تلاششان را خواهند کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه وی مجدداً عازم استرالیا می‌شود یا نه،‌ تصریح کرد: هنوز این موضوع مشخص نیست که به استرالیا بروم یا نه.

کفاشیان در مورد اینکه گفته می‌شود جواد نکونام در فرودگاه شهر بریزبین استرالیا با مأموران امنیتی فرودگاه این شهر دچار درگیری لفظی شده تصریح کرد: یک مسئله جزئی بوده و آنها چیزی گفته‌اند و نکونام جوابشان را داده اما در جریان ریز این مسائل نیستم.

وی در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنی تیم ملی تا چه مرحله‌ای در جام ملت‌های آسیا بالا می‌رود، خاطرنشان کرد: امیدوار هستم با بازی‌های اصولی که بازیکنان تیم ملی انجام می‌دهند بتوانم از جایگاه اولی آسیا دفاع کنم.

کفاشیان در مورد اینکه گفته می‌شود شیشه عمر مدیریت وی در فدراسیون فوتبال به دست نتیجه‌گیری تیم ملی در استرالیا رقم خواهد خورد، افزود: نه چنین چیزی نیست و شیشه عمر هر فدراسیونی در دست مجمع آن است و هر زمانی که رئیس فدراسیون مشغول به کار شود چار سال زمان دارد تا کار کند و عمر رئیس‌فدراسیون در دست مجمع است مگر اینکه مجمع فدراسیون تشخیص دیگری دهد که زودتر به عمر مدیریتی یک رئیس فدراسیون خاتمه دهد اما شیشه عمر رئیس فدراسیون چهار ساله است و این موضوع در اختیار مجمع قرار دارد و مجمع هم به این چهار سال احترام می‌گذارد و رئیس فدراسیون هم کارش را می‌کند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931027000571#sthash.ltieTcLT.dpuf27 / 10 / 1393برچسب:, :: 6:26 بعد از ظهر ::  نويسنده : سعيد سليمانزاده       

بنام خدا

فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران

سبک BELT WRESTLINHG جمهوری اسلامی ایران

Iran Belt Wrestling Association

فصل 1: مقدمه

قوانین منحصر به فرد داوری BELT WRESTLINHG در کشورهای مختلف جهان وجود دارند اما قانونی که در همه آنها مشترک است این است که کشتی گیران باید با لباسهایی با کمربند بپوشند.BELT WRESTLINHG در چند کشور معدود توسعه پیدا کرده است. بمنظور ارتقای عملکرد و همچنین گسترش بیشتر این ورزش در آینده و نیز برای گسترش داوری در طول رقابتها، کارهای پایه ای و تکنیکی ( تخصصی) مرتبط با تکنیکها و روش های موثر و ریشه ای باید انجام داد.

هدف اصلی ، یکپارچه کردن هر نوع BELT WRESTLINHG در سطح جهان ، و در سطح کشوری و نیز نوع سنتی آن مطابق با قوانین وضع شده بوسیله سازمان بین المللی BELT WRESTLINHG است.

در BELT WRESTLINHG( استایل آزاد)تمام تکنیکها که مرتبط با پا هستند در روش کلاسیک ممنوع است.

فصل 2)) لغات و مفاهیم اساسی در BELT WRESTLINHG

BELT WRESTLINHG، یک نبرد تن به تن است که در آن هدف اصلی برای کشتی گیران این است که بعد از اینکه هر دو کشتی گیر در وضعیت ایستاده کشتی را آغاز مینمایند با استفاده از هر نوع تکنیک جایزی ، پشت حریف خود را به خاک بمالند( ضربه فنی یا پیروزی پاک)

Postureدر کشتی

1-ایستادن – موقعی که در آن کشتی گیران تشک کشتی را با کف پا لمس میکنند( ایستادن روی پاها)

2-افتادن به پشت- حالتی است که یکی ازکشتی گیران تشک را با هر قسمتی از بدنش بجز کف پا لمس کند. دراین حالت مبارزه فورا متوقف میشود.

در طول افتادن، کشتی گیر ممکن است در یکی از وضعیتهای زیر باشد:

الف) به پشت: وضعیتی است که در آن هر دو کتف کشتی گیر تشک را لمس نماید.

ب) روی پل : وضعیتی است که در آن پشت کشتی گیر نزدیک زمین است ولی فقط با کف پا و سر ، تشک را لمس می کند.

ج) به پهلو یا تیغه بدن: وضعیتی است که در آن کشتی گیر با یک کتف تشک را لمس می نمایدو پشت کتف یک زاویه 90 درجه با تشک کشتی می سازد. وضعیت نیمه پل یا نیم تیغ که در آن به پشت رو به تشک افتاده است و تشک را با کتف را با کف پا، سرو نیز شانه لمس میکند.

د) رو به سینه و شکم وضعیتی که در آن کشتی گیر تشک را به سینه یا شکم لمس می کند و پشت تیغه شانه با تشک زاویه ای بیش از 90 درجه را شکل می دهد.

و) روی کتف: وضعیتی است که در آن کشتی گیر با کتف و شانه تشک را لمس می نماید.

Sprin حالتی که کشتی گیر ، و نتیجه آن این است که حریف تعادل خود را از دست داده و یکی از قسمتهای بدنش تشک را لمس نماید.

Over throwing روش دریافت امتیاز بدون انداختن حریف به بیرون از تشک

Curling روشی است با خارج کردن و یا خارج نکردن حریف از حالتی ایستاده بکار می رود و دو نتیجه آن این است که یکی از قسمتهای بدن حریف تشک را لمس نماید

Covering نوعی ضد حمله است که در آن حمله کننده به زیر میرود.

خارج از تشک ، وضعیتی است که در آن یک و یا هر دو کشتی گیر خارج از منطقه قرمز تشک کشتی هستند.

فصل 3: زمین مسابقه رقابتهای BELT WRESTLINHG

زمین مسابقه روی یک سطح افقی صاف با تشکی به ضخامت بیش از 5 سانتیمتر قرار دارد تشک از دو قسمت مبارزه و احتیاط تشکیل شده است. منطقه مبارزه دایره ای است که قطر آن از 6 متر تا 9 متر بوده و در وسط تشک قرار دارد.

در طول رقابتهای رسمی قطردایره فقط 9 متر است. منطقه ای که منطقه مبارزه و منطقه احتیاط را جدا می کند منطقه قرمز ( زون) نامیده میشود و جزیی از منطقه مبارزه است. در وسط تشک دایره ای به قطر 5/1 متر برای ایستادن کشتی گیران رسم شده دارد . منطقه احتیاط قطری بین 5/1 تا 2 متر دارد. میز سرداور در سمت چپ تشک به رنگ سبز مشخص است ، و یک میز قاضی در سمت راست وجود دارد که به رنگ آبی است (( یعنی از تشک خارج نشوند))

نکته:در جائیکه که کشتی گیران در منطقه قرمز قرار می گیرند ، داور با صدای بلند اعلام می کند ( زون) . در هنگام این دستور کشتی گیران باید بدون ایجاد وقفه در مبارزه به وسط تشک بازگردند.اگر بعد اعلام زون ، اگرکشتی گیران به داخل تشک حکت نکنند و بیرون بروند برای اولین بار داور تذکر داده و در مرحله دوم اخطار می هد

فصل4 : لباس کشتی گیران

لباس کشتی گیران در BELT WRESTLINHG ، تشکیل شده است از شلوار سفید، لباسهای آستین دار آبی و سبز، و کمربند قرمز برای نوجوان و جوانان 110 تا 150 سانتیمتری ، و برای بزرگسالان 150 تا 180 سانتیمتری و پهنای کمربند نیز بین 4 تا 7 سانتیمتر است.

کشتی گیران باید کفش کشتی مخصوص کشتی با کفه صاف و البته کفه ای که لیز نباشد به پا کنند. پاشنه فلزی یا سخت باید بریده شود . کشتی گیر باید یک دستمال همراه داشته باشد تا در موقع آسیب دیدگی جزیی و احتمالی از آن استفاده نماید

زمان پزشکی بوسیله داور وقت نگهدار در طول مسابقه نگهداری میشود هنگامی که جراحت و آسیب دیدگی بسیار شدید باشد، کشتی گیران اجازه حضور در مسابقه را نخواهند داشت.

فصل5 : وضعیت ظاهری شرکت کنندگان

کشتی گیران باید آراسته و مرتب باشند. ناخن آنها باید کوتاه باشد. موی آنها باید کوتاه باشد هر چند موی بلند باید به پشت بسته شود . اگر بانوان مایل باشند استفاده از حجاب بلامانع است. استفاده از ساعت، دستبند، حلقه و انگشتر و گردنبند برای کشتی گیران ممنوع است. کشتی گیرانی که مشکل بینایی دارند باید از لنز استفاده نمایند

نکته:

اگر کشتی گیر در طول مسابقه لنز خود را گم نماید و نتواند فورا دوباره از آنها استفاده کند، او نمی تواند به مسابقه ادامه دهد و فرد بازنده شناخته میشود.

فصل 6: قضاوت مبارزه

قضاوت مبارزه بوسیله تیم داوری انجام میشود که این تیم متشکل از سر داور، قاضی، داور وسط، وقت نگهدار، گزارشگر می باشد.

لباس قاضیان باید کت به رنگ سورمه ای یا مشکی ، شلوارهای خاکستری کم رنگ ، پیراهن سفید یا آبی روشن، کراوات قرمز رنگ( به رنگ کمربند کشتی گیران) و همچنین کفش ورزشی به رنگ مشکی و مچ بند سبز و آبی و نیز یک سوت ورزشی .

در حین مبارزه صحبت کردن با دیگران یا ترک محل خود برای قاضیان ممنوع می باشد.

فصل 7 وظایف سرداور

سر داور، تیم داوری را هدایت می کند ، پروتکل رسمی را حمل می کند، راجع به روند مسابقات اطلاعات می دهد و نتیجه مسابقه را اعلام می کند.

سرداور مچ بند سبز را به دست چپ و مچ بند آبی را به دست راست می بندد . سرداور همراه با داور وسط و قاضی( داور کنار) اعمال کشتی گیران را ارزیابی می نمایند و نتایج حاصله را با حرکت و یا از طریق اسکوربورد نشان می دهند.

سرداور حق توقف مسابقه را دارد و میتواند دلیل تصمیات اخذ شده توسط داور وسط و قاضی را سئوال نماید . در هنگام بروز اختلاف بین داور وسط و قاضی و بعد از شنیدن نظرات آنها سرداور تصمیم نهایی را میگرد اما او ابتداء نظر شخصی خود را فاش نمی کند. سرداور نباید اجازه دهد که دخالتهای خارجی روند مسابقه را به انحراف بکشاند . سرداور در غیاب کمیته فنی در هر دقیقه روند مبارزه را از طریق تصمیمات داوری ارزیابی می کند. بعد از اتمام مبارزه سر داور بسته به اینکه کدام کشتی گیر پیروز مسابقه شده است با دست چپ یا راست یا دستی که مچ بند آن همرنگ پیراهن کشتی گیر برنده است به او اشاره کرده و نتیجه را اعلام مینماید . سرداور باید کارتهایی به رنگ زرد و قرمز نیز داشته باشد(( برای اعلام اخطار و نیز اخراج مخاطبان استفاده می کند)

فصل 8 وظایف داور وسط

داور وسط مسابقه را بصورت مستقیم و از روی تشک هدایت می کند. داور وسط مچ بند سبز را به دست چپ و مچ بند آبی را به دست راست می بندد . داور وسط حرکات کشتی گیران را ارزیابی کرده و نتیجه را با حرکات دست نشان می دهد . داور وسط با استفاده از سوت مبارزه را آغاز و یا قطع کرده و از سر میگرد و نیز به پایان می برد.

در موارد زیر داور وسط مبارزه را قطع می کند.

الف) هنگامیکه یکی از کشتی گیران کاملا به پشت می افتد یعنی زمانی که تشک را لمس میکند بوسیله هر قسمت از بدنش.

ب) هنگامیکه اختلاف امتیاز بین دو کشتی به عدد 6 میرسد.و یا بیشتر باشد

ج) هنگامیکه که یکی از کشتی گیران سعی می کند از حرکتی استفاده کند که منجر به آسیب دیدن حریف شود.

د) هنگامیکه یکی و یا هر دو از منطقه قرمز تشک خارج شوند.

و) هنگامیکه لباس کشتی گیران از فرم و شکل اولیه خارج شود

ز) هنگامیکه یکی از کشتی گیران دچار آسیب دیدگی شود.

ر) هنگامیکه لازم است به یک و یا دو کشتی گیر اخطار داده شود.

ل) هنگامیکه که قاضی یا سرداور بخواهد مبارزه را قطع کند.

ک) هنگامیکه که داور کنار و یا کشتی گیر ان درخواست توقف مبارزه را بنمایند.

گ) هنگام عقب نشینی یا دیسکالیفه شدن(( سه اخطار)) یکی از کشتی گیران.

داور وسط میتواند نتایج را اعلام کند.داور وسط باید کارتهای زرد و قرمز را داشته باشد( بمنظور اعلام اخطار و یا اخراج)

نکته:در هنگام بروز رفتار غیر متعارف توسط مربی یا کمک مربی ، داور وسط ابتداء کارت زرد را به او نشان میدهد ( بمنظور تذکر) و اگر وضعیت تغییر نکرد او از کارت قرمز استفاده مینماید( و او را اخراج مینماید) . در صورت اخراج مربی یا کمک مربی یکی دیگر از اعضای تیم مربیگری جای او را پرخواهد نمود. چنانچه فدراسیون یک کشور از قبل اعـلام آمادگی کرده و درمسابقه شرکت نکند، چنانچه جریمه شود باید جریمه را پرداخت نماید.

فصل 9 وظایف داور کنار( قاضی)

میز قاضی دقیقا روبری میز سرداور قرار دارد ، قاضی مچ بند سبز را به دست چپ و مچ بند آبی را به دست راست می بندد. قاضی حرکات کشتی گیران را ارزیابی و با حرکت دست نتیجه را نشان می دهد.

قاضی نمی تواند از جای خود بلند شود مگر زمانی که اختلاف در نظرات و رای وجود داشته باشد که در این هنگام از او دعوت میشود تا به میز سر داور بیاید و درباره وضعیت پیش آمده بحث کنند.

فصل 10 وظایف وقت نگهدار:

وقت نگهدار ، ناظر وقت مسابقه است و اطلاعات زمان را به داور وسط اعلام می کند . وقت نگهدار دارای کرنومتر 3 گانه ای برای کنترل مبارزه میباشد.

فصل 11 وظایف داور گزارشگر و ثبات

داور گزارشگر ، نظلرت ثبت نام کشورها و نام کشتی گیران و هم چنین ثبت قضاوت و امتیازهای داده شده توسط داوران دیگر را در طول مسابقه بر عهده دارد. در هنگام خراب شدن اسکوربورد ، داور گزارشگر باید یک اسکوربورد دستی اضطراری داشته باشد.

فصل 12 : وظایف داور کمربند

بر اساس قوانین رقابتها داور کمربند، کمربند را به کشتی گیران می دهد . و در پایان مسابقه آن را پس می گیرد او همچنان وضعیت لباس و نیز وضعیت ظاهری کشتی گیران را کنترل می نماید داور کمربند در مراسم افتتاحیه و هم چنین در مراسم اهداء جوایز حضور دارد.

فصل 13 وحدت زمان مبارزه و سن کشتی گیران

نوسان زمان مسابقه مطابق ذیل می باشد:

نونهالان

10 تا12 سال

پسر و دختر

2 دقیقه

نوجوانان

13 تا 15 سال

پسر و دختر

30/2 دقیقه

جوانان

15تا 17 سال

پسر و دختر

3 دقیقه

امید

18تا 20 سال

پسر و دختر

4 دقیقه

بزرگسالان

18 سال به بالا

زن و مرد

4 دقیقه

پیشکسوتان

مردان بالای 40 سال و زنان بالای 30 سال

زن و مرد

3 دقیقه

 

گروه وزنی BELT WRESTLINHG برای آقایان و بانوان بصورت تفکیکی25 / 10 / 1393برچسب:, :: 11:57 قبل از ظهر ::  نويسنده : سعيد سليمانزاده       

دو رشته دیگر از شورای ساماندهی مجوز گرفتند

دو رشته دیگر از شورای ساماندهی مجوز گرفتند
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های رزمی؛ در بیست و نهمین جلسه شورای ساماندهی سبک های رزمی وزارت ورزش و جوانان که دی ماه برگزار شد، سبک های عیاران رزم و نین بودو واریو مجوز فعالیت در سطح گروه را از شورای مذکور تحت نظارت فدراسیون ورزش های رزمی دریافت نمودند
مديركل صدا و سيماي مركز آذربايجان غربي: ايجاد شور و نشاط اجتماعي از طريق ورزش يكي از اهداف رسانه ملّي است

مديركل صدا و سيماي مركز آذربايجان غربي: ايجاد شور و نشاط اجتماعي از طريق ورزش يكي از اهداف رسانه ملّي است

 

مديركل صدا و سيماي مركز آذربايجان غربي بر نقش مهم و كليدي ورزش و جوانان در توسعه شور و نشاط و بالندگي اين قشر پوياي جامعه تأكيد كرد.
به گزارش پايگاه خبري ورزش و جوانان آذربايجان غربي ظهر روز سه شنبه 23 ديماه علي خليلي مديركل و جمعي از معاونين و مديران ستادي اداره كل ورزش و جوانان استان با مسعود مجرد مديركل جديد صدا و سيماي مركز استان ديدار و گفتگو كرد.
علي خليلي در اين ديدار ضمن تبريك انتصاب شايسته مهندس مجرد بعنوان مديركل صدا و سيماي استان بر نقش تأثيرگزار رسانه ملّي در عرصه اطلاع رساني سازنده و كارآمد در بخش هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، علمي، فرهنگي و مذهبي و عقيدتي تأكيد كرد و گفت: امروز رسانه بعنوان يك دانشگاه كارآمد نظام اسلامي بازوي پرتوان توسعه و اعتلاي نظام اسلامي و تببين كننده ارزش ها و عزّت و اقتدار كشور عزيزمان در عرصه هاي بين المللي است و بهترين راه مبارزه با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم دشمنان است.
مديركل ورزش و جوانان استان همچنين گفت: ارتباط نزديك و همسوي فرهنگي اين دو نهاد خدمت رسان بيشك باعث تحقق اهداف و برنامه هاي استراتژيك و عملياتي حوزه هاي ورزش و جوانان و از سويي باعث جلب و جذب مخاطبان علاقمند رسانه مي شود.
خليلي در خاتمه بر تعامل و مشاركت دوسويه ورزش و جوانان و صدا و سيما در خدمت رساني شايسته به جامعه مخاطب تأكيد نمود و نقش تأثيرگزار صدا و سيما در نشر فرهنگي و سازندگي اخلاقي و نشاط آفريني عمومي بخصوص در بين نسل جوان جامعه را مسئله اي مهم و حياتي برشمرد.
مسعود مجرد مديركل صدا و سيماي مركز آذربايجان غربي نيز در اين ديدار ضمن تقدير از مديركل و معاونين و مديران اداره كل ورزش و جوانان استان، ورزش را الگويي پويا و بانشاط در فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي دانست و گفت: بيشك نقش مهم و كارساز ورزش چه در بعد همگاني و چه در بعد قهرماني و حرفه اي باعث ظرفيت سازي در رسانه ملّي مي شود و به تبع آن مخاطبان و علاقمندان زيادي را از طريق راديو و تلويزيون به خود جلب مي كند و اين موضوع باعث تحقق اهداف ما در زمينه رضايت مندي مخاطبان در جامعه مي شود.
مجرد در ادامه افزود: رسانه ملّي در استان با تمام ظرفيت هاي خود چه در حوزه خبر، چه در حوزه سيما و چه در حوزه صدا در خدمت جامعه بزرگ ورزش و جوانان استان است و در صورتيكه اين ارتباط نزديك و همسو موجب هم افزايي بيشتري در خدمت به جامعه مخاطب گردد آن موقع ما توانسته ايم گام محكمي در عرصه فرهنگي و اجتماعي برداريم.
مديركل صدا و سيماي مركز آذربايجان غربي در بخش پاياني سخنان خود بهره برداري از تجربه و تخصص كارشناسان و صاحب نظران ورزش و جوانان در اعتلاي كيفي برنامه هاي صدا و سيما در اين دو بخش را بسيار مهم دانست و بر ايجاد فضايي دوستانه و مشاركتي در تحقق اهداف عالي اين حوزه ها تأكيد نمود.
ارومیه میزبان بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر

ارومیه میزبان بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر

 

بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر انقلاب اسلامی از 29 بهمن ماه به مدت یک هفته در شهرستان ارومیه با حضور قهرمانان بیش از 20 کشور جهان برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان آذربایجان غربی از فدراسیون شطرنج، باقر خلیلی رئیس هیات شطرنج استان آذربایجان غربی با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به میزبانی های موفقی که آذربایجان غربی در برگزاری مسابقات مهم بین المللی داشته است، فدراسیون شطرنج میزبانی مسابقات مهم فجر امسال را هم به هیات شطرنج استان واگذار کرد و تلاش می کنیم میزبان خوبی برای تمامی ورزشکاران و اهالی ورزش باشیم.
خلیلی با بیان اینکه از طریق فدراسیون شطرنج و شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان دعوتنامه برای 20 کشور ارسال شده گفت: ما با تعدادی از کشورها پروتکل همکاری های مشترک داریم و کشورهایی مثل آذربایجان- ارمنستان- ترکیه- ترکمنستان حضورشان قطعی است و با توجه به زمینه های همکاری قبلی برای کشورهای آمریکا- فرانسه – اسپانیا- هلند- لهستان- لتونی- روسیه- ازبکستان- عراق- کویت- بلاروس- بلغارستان و...دعوتنامه هایی ارسال کرده ایم و انشالله شاهد رقابت هایی با سطح کمی و کیفی بالایی خواهیم بود.
وی با تاکید بر اهمیت مسابقات فجر امسال افزود: با همکاری اداره کل ورزش و جوانان و سایر نهادها و ارگان های استان آذربایجان غربی بهترین امکانات را برای مهمانان و برگزاری مسابقات مهیا خواهیم کرد و به عنوان مثال مسابقات در سالن بزرگ و 6 هزار نفری ارومیه برگزار می شود که بیانگر اهمیتی است که استان ما برای این دوره از مسابقات قایل شده است.
رییس هیات شطرنج آذربایجان غربی به جایزه مسابقات اشاره کرد و افزود: اساتید بزرگ شطرنج جهان و اساتید بزرگی از کشورمان در این رقابت ها حضور می یابند بنابراین ما جایزه ای 33 میلیون تومانی را برای نفرات برتر در نظر گرفته ایم که 3 میلیون تومان از این جایزه ویژه ورزشکاران آذربایجان غربی خواهد بود تا ایجاد انگیزه ای باشد برای شطرنجبازان استان و همچنین مزیتی برای قهرمانان استان قایل شده باشیم.
وی در ادامه گفت: ما سابقه برگزاری 5 دوره مسابقات بین المللی شطرنج را در استان داریم، سه دوره مسابقات بین المللی جام سرداران شهید آذربایجان غربی را برگزار کرده ایم، اولین دوره مسابقات بین المللی بانوان را در ایران ما میزبانی داشته ایم و امیدواریم با این تجربیات بتوانیم میزبان موفقی برای بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر در ارومیه باشیم.
وی در پایان با دعوت از رسانه های محلی و سراسری برای پوشش مسابقات گفت: آمادگی داریم تا پذیرای رسانه های خوب کشورمان در جریان برگزاری مسابقات باشیم که اطلاعات آن دو هفته قبل از شروع مسابقات در اختنسخه چاپي
قرعه‌کشی جام‌ ‌جهانی کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد

مراسم قرعه‌کشی جام‌های ‌جهانی کشتی آزاد و فرنگی در لوزان سوئیس، برگزار شد و ۸ تیم حاضر در این مسابقات با قرار گرفتن در ۲ گروه ۴ تیمی حریفان خود را شناختند.

خبرگزاری فارس: قرعه‌کشی جام‌ ‌جهانی کشتی آزاد و فرنگی برگزار شد
 •  

، مراسم قرعه‌کشی و گروه‌بندی جام‌های ‌جهانی کشتی آزاد و فرنگی عصر امروز (24 دی ماه) در لوزان سوئیس، مقر اتحادیه جهانی کشتی، برگزار شد و 8 تیم حاضر در این مسابقات با قرار گرفتن در 2 گروه 4 تیمی حریفان خود را شناختند. قرعه‌کشی جام جهانی کشتی زنان نیز برگزار شد.

8 تیم برتر رقابت‌های جهانی ازبکستان مجوز حضور در رقابت‌های جام جهانی کشتی را کسب کرده‌اند که تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان رقابت‌های آزاد و فرنگی در دوره گذشته، به ترتیب در صدر گروه‌های اول و دوم قرار گرفتند و سایر تیم‌ها به ترتیب قرعه در رده‌های بعدی گروه‌ها جای گرفتند.

تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد ایران که به ترتیب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی دوره گذشته این رقابت‌ها را در اختیار دارند در این دوره نیز از شانس‌های اصلی کسب عنوان قهرمانی محسوب می‌شوند.

-نسخه چاپي
دور برگشت لیگ برتر تکواندو حتما در خدمت تیم شهرداری ورامین خواهم بود
مردانی: سال 2015 را می‌خواهم متفاوت آغاز کنم/ هدفم کسب جواز المپیک برزیل است

عضو تیم ملی تکواندو گفت: در تلاش هستم سال 2015 را متفاوت آغاز کنم و به هدفم که حضور در المپیک برزیل است برسم.

خبرگزاری فارس: مردانی: سال 2015 را می‌خواهم متفاوت آغاز کنم/ هدفم کسب جواز المپیک برزیل است
 •  

سجاد مردانی  در مورد شرایط فعلی خود در تیم ملی تکواندو، اظهار داشت: در تلاش هستم که سال 2015 را متفاوت آغاز کنم. برای کسب جواز حضور در المپیک برزیل باید همه امتیاز‌ها را جمع کنم. ما یک سال فرصت داریم تا با حضور در میادین مختلف به هدفمان که رسیدن به المپیک برزیل است برسیم. هر چه در توان داریم باید بگذاریم تا جواز حضور در المپیک را کسب کنیم.

وی در ادامه افزود: امسال علاوه بر مسابقات رسمی قهرمانی جهان و گرندپریکس که پیش رو داریم باید در تورنمنت‌های دیگر نیز شرکت کنیم. طبق قانون جدید فدراسیون ما می‌توانیم با حضور در تورنمنت‌های مختلف 60 امتیاز جمع کنیم.

مردانی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است راهی تورنمنت یونان شوید یا خیر، گفت: بله، اولین تورنمنت سال 2015 قرار است طی چند روز آینده برگزار شود و من به همراه علیرضا نصر آزادانی راهی این رقابت‌ها خواهیم شد. سعی می‌کنم با کسب بهترین نتیجه 10 امتیاز این رقابت‌ها را به دست آورم. البته بعد از این رقابت‌ها باید تمام تمرکز‌مان را روی حضور در مسابقات قهرمانی جهان و گرند‌پریکس بگذاریم.

وی در مورد اینکه آیا در دور برگشت مسابقات لیگ برتر در ترکیب تیم شهرداری ورامین مبارزه خواهی کرد یا خیر، گفت: در نیم‌ فصل اول نیز در ترکیب تیم بودم، اما به خواسته کادر فنی به من استراحت داده می‌شد یا اینکه تیم نتیجه خوبی کسب می‌کرد و نیازی به مبارزه کردن ما نبود. تلاش می‌کنم بعد از بازگشت از تورنمنت یونان برای شهرداری ورامین در لیگ برتر مبارزه کنم. البته جام باشگاه‌های آسیا را نیز در پیش داریم و قطعا در خدمت تیم خواهم بود.

fنسخه چاپي
گزارش خبرنگار اعزامی فارس از استرالیا
هوای آفتابی سیدنی و امیدواری ایرانی‌ها به پیروزی ایران

هواداران ایرانی در استرالیا امیدوار هستند تا تیم ملی ایران امروز قطر را شکست دهد.

خبرگزاری فارس: هوای آفتابی سیدنی و امیدواری ایرانی‌ها به پیروزی ایران
 •  

به گزارش خبرنگار اعزامی فارس از استرالیا، تیم ملی ایران در دومین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا 2015 امروز به مصاف تیم ملی قطر خواهد رفت.

این دیدار در ورزشگاه استرالیا در المپیک پارک سیدنی برگزار می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها این دیدار در هوایی مطلوب با دمایی 24 تا 26 درجه و در هوایی صاف برگزار می‌شود.

در حال حاضر هوای سیدنی گرم، شرجی و آفتابی‌ است و تمام شرایط برای برگزاری دیدار دو تیم فراهم است.

تیم ملی ایران در حالی به مصاف تیم ملی قطر می‌رود که این دیدار قرار است در حضور حدود 25 تا 30 هزار ایرانی برگزار شود و نکته جالب اینکه هواداران ایرانی به شدت به برد ایران در این دیدار اعتقاد دارند و تیم ملی کشورمان را در این دیدار از پیش برنده می‌دانند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931025000049#sthash.oGKQOfsy.dpufگزارش خبرنگار اعزامی فارس از استرالیا
ساعت حرکت تیم ملی و باز شدن درهای ورزشگاه مشخص شد

تیم ملی ایران ساعت 17:30 امروز از هتل به سمت ورزشگاه استرالیا در سیدنی حرکت کرده است.

خبرگزاری فارس: ساعت حرکت تیم ملی و باز شدن درهای ورزشگاه مشخص شد
 •  

به گزارش خبرنگار اعزامی فارس از استرالیا، تیم ملی ایران امروز در دومین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا با قطر دیدار خواهد کرد.

بر همین اساس ملی پوشان ساعت 17:30 به وقت محلی از هتل شانگریلا به سمت ورزشگاه حرکت کردند، ضمن اینکه درهای ورزشگاه نیز ساعت 18 به روی هواداران دو تیم باز خواهد شد.

تیم ملی ایران در اولین دیدار خود بحرین را شکست داده بود و در صورت پیروزی در دیدار امشب صعودش را قطعی خواهد کرد.

-نسخه چاپي
گزارش خبرنگار اعزامی فارس از استرالیا
1000 نفر هوادار ایرانی و قطری در اطراف ورزشگاه سیدنی/بازار سیاه بلیت فروشی+ عکس

هواداران زیادی در اطراف ورزشگاه سیدنی حضور دارند و می‌خواهند بلیت تهیه کنند.

خبرگزاری فارس: 1000 نفر هوادار ایرانی و قطری در اطراف ورزشگاه سیدنی/بازار سیاه بلیت فروشی+ عکس
 •  

به گزارش خبرنگار اعزامی فارس از استرالیا، در حالی که بازی ایران و قطر از ساعت 12:30 به وقت تهران آغاز می شود نزدیک به 1000 نفر در اطراف ورزشگاه سیدنی حضور پیدا کرده اند.

* مسئله جالب در بیرون ورزشگاه وجود بازار سیاه بلیت فروشی است.

* یک هوادار تیم ملی با لباس فرهاد مجیدی در ورزشگاه حضور دارد.

* هواداران تیم ملی قطر هم در اطراف ورزشگاه وجود دارند که نکته جالب در مورد آنها این است که با زبان فارسی صحبت می کنند.

* خیلی از هواداران در صف خرید بلیت هستند و فعلا تعداد تماشاگران مشخص نیست اما هر لحظه به جمعیت اضافه می شوند.

-fنسخه چاپي
از حاج صفی به خاطر بازی فوق‌العاده تشکر می‌کنم
کی‌روش: بازی سختی پشت‌سر گذاشتیم/ به خاطر تحریم‌ها امکانات و بازی دوستانه نداشتیم، این جوانمردانه نیست

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی مقابل بحرین صحبت‌های خود را عنوان کرد.

خبرگزاری فارس: کی‌روش: بازی سختی پشت‌سر گذاشتیم/ به خاطر تحریم‌ها امکانات و بازی دوستانه نداشتیم، این جوانمردانه نیست
 •  

از استرالیا، کارلوس کی‌روش پس از پیروزی 2 بر صفر تیم ملی ایران مقابل بحرین اظهار داشت: بازی سختی را پشت سر گذاشتیم بحرین در ابتدای بازی بهتر از ما بود چند دقیقه‌ای طول کشید تا جا بیفتیم. پس از چند دقیقه تمرکز لازم و سرعت کافی را پیدا کردیم.فکر می‌کنم بازی دشواری را پشت سر گذاشتیم حتی بحرین در زمانی که 2 بر صفر عقب افتاده بود فوتبال خوبی را بازی کرد. باید زودتر گل می زدیم دژاگه باید توپ را گل می کرد اما مستحق برد بودیم.

وی ادامه داد: در 10 دقیقه پایانی بازی هم به خاطر اینکه به مهاجمان استراحت بدهیم تعویضشان کردیم برد خوبی را به دست آوردیم به بازیکنانم و همچنین تیم خوب بحرین تبریک می گویم.

سرمربی تیم ملی ایران در مورد اینکه فکر می‌کنید اهمیت زدن گل اول در دقایق پایانی نیمه نخست چقدر مهم بود و همچنین برخی بازیکنان بهترین عملکردشان را داشتند و برخی دیگر این گونه نبودند گفت: برای هر تیمی خوشایند است که در آن دقایق به گل برسد. برتری میدان در نیمه نخست با ما بود و در نتیجه به گل هم رسیدیم. فکر می کنم عملکرد خوبی داشتیم اما شخصا به عنوان تیمی به عملکرد بازیکنان نگاه می‌کنم نه فردی.برای من همیشه عملکرد تیمی از انفرادی مهم‌تر است. وقتی از عملکرد تیمی راضی باشیم 3-4 بازیکن در پایان بازی می‌درخشند. عملکرد پولادی، حسینی و وریا غفوری خوبی بود و بحرینی که در ضدحمله برنامه داشت نتوانست آن را پیاده کند. من در مورد عملکرد تیمی صحبت می کنم و این وظیفه شماست که در مورد عملکرد انفرادی بازیکنان صحبت کنید.

وی افزود: ما نباید فراموش کنیم که جام ملت‌های اسیا مهم‌ترین رویداد در آسیا است اما امروز شاهد بودیم که پورعلی‌گنجی که هیچ گاه بازی رسمی نداشته عملکرد خوبی داشت از غفوری هم نباید بگذریم که عملکرد خوبی داشت یادمان نرود که پیراهن تیم ملی در رختکن 100 گرم است اما وقتی آن را برتن می‌کنید وظیفه سنگینی دارید و وظیفه‌تان 100 کیلوگرم می‌شود.

کی‌روش در مورد اینکه شهر ملبورن برای تیم ملی خوش‌شانس است و دوست دارد به این شهر بازگردد گفت: باید بگویم که هواداران حمایت فوق‌العاده‌ای از ما نشان دادند هر جایی که موفق باشیم فرقی نمی کند سواحل استرالیا یا هر جای دیگر تفاوتی ندارد قصد داریم موفقیت‌هایمان را ادامه دهیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد استفاده کم از جهانبخش تصریح کرد: مسئله خاصی نیست برای من فرقی ندارد بازیکن 90 دقیقه بازی کند یا 10 دقیقه. تمام بازیکنان جزئی از موفقیت تیم هستند بدون بازیکنان نیمکت نشین نمی توانیم موفق باشیم فرصت نداریم بازی دوستانه زیادی برگزار کنیم و بازیکنان جوان تجربه کسب کنند. من در این بازی به 3 بازیکن جوان این فرصت دادم که تجربه بازی ملی داشته باشند آنها باید در 15 دقیقه یا 150 دقیقه تجربه لازم را به دست آورند.

وی در مورد اینکه امارات توانسته به پیروزی برسد و نظرش در مورد صعود تیم‌ها چیست و همچنین استفاده از بازیکنان جوان تیم به علت مصدومیت بازیکنان بوده یا شجاعت او را نشان می‌دهد تصریح کرد: از احسان حاج‌صفی که بازی فوق‌العاده‌ای به نمایش گذاشت تشکر می‌کنم آن گل فوق‌ستاره در هر جای دنیا و هر ورزشگاهی به حساب می‌اید و باید آن را تحسین کنیم. از تکرار این حرف خسته نمی‌شوم متاسفانه چند بازیکن را به خاطر مصدومیت از دست دادیم اما از بازیکنانی که آماده خدمت هستند باید استفاده کرد.

کی‌روش تصریح کرد: در بدو ورودم به ایران همان طور که به خاطر دارید 12 یا 14 بازیکن داشتیم که برخی از آنها سابقه ملی زیادی داشتند و برخی سابقه چندانی نداشتند اما پس از 4 سال بازیکنانی داریم که تجربه خوبی دارند و از این موضوع که بازیکنی مصدوم یا خداحافظی کند ناراحت نمی شویم. از اصحاب رسانه خارجی بپرسید چه امکاناتی دارند اما ما نتوانستیم به خاطر تحریم‌ها آن امکانات را داشته باشیم و بازی‌های دوستانه انجام بدهیم مشکلاتی که نتوانستیم بازی‌های دوستانه‌ای انجام دهیم و این روح جوانمردانه نیست.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931021001054#sthash.VbrKqMbk.dpufنسخه چاپي
مشکل کمر دردم حل شده و تمرینات سبک را آغاز کرده‌ام
مظاهری: به عنوان سرباز آماده خدمت به تیم ملی بوکس هستم/پاداش بازی‌های آسیایی را گرفتم

دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی اینچئون گفت: به عنوان یک سرباز آماده‌ام تا برای بوکس کشورم خدمت کنم.

خبرگزاری فارس: مظاهری: به عنوان سرباز آماده خدمت به تیم ملی بوکس هستم/پاداش بازی‌های آسیایی را گرفتم
 •  

علی مظاهری  در مورد دلیل غیبت در مسابقات قهرمانی کشور و حضور در اردوی تیم ملی بوکس، اظهار داشت: با توجه به مشکلات کمر‌ دردی که داشتم در مسابقات قهرمانی کشور نتوانستم شرکت کنم. خوشبختانه بعد از بازی‌های آسیایی تحت درمان بودم و مشکلم حل شده. چند هفته‌ای است تمرینات سبک را آغاز کرده‌ام و برای حضور در تیم ملی هیچ‌گونه مشکلی ندارم.

وی در ادامه افزود: فدراسیون گویا گفته ملی پوشان برای حضور در تیم ملی به ما اعلام آمادگی نکرده‌اند. بله، من اگر اعلام آمادگی نکردم به خاطر کمردرد بود، اما حالا آمده‌ام تا به عنوان سرباز تیم ملی در خدمت بوکس کشورم باشم. به هر حال اگر علی مظاهری به درد آنها می‌خورد بنده آماده حضور در تیم ملی هستم.

کاپیتان تیم ملی بوکس در پاسخ به این سؤال که آیا مسئولان فدراسیون برای حضور در تیم ملی با شما تماس گرفته‌اند، یا خیر گفت: برای حضور در تیم ملی کسی با من تماس نگرفته، اما من اعلام می‌کنم که آماده خدمت به تیم ملی کشورم هستم.

مظاهری در مورد پرداخت پاداش مسئولان فدراسیون به خاطر مدال‌آوری در بازی‌های آسیایی اینچئون گفت: از دفتر رئیس فدراسیون با من تماس گرفتند و طبق قولی که ناطق نوری داده بود پاداش را روز چهارشنبه پرداخت کردند اما در مورد دعوت به تیم ملی صحبت نشده است. به هر حال همه ما به فکر کسب سهمیه المپیک هستیم و امیدواریم همه بچه‌ها بتوانند برای موفقیت تیم ملی تلاش کنند.نسخه چاپي
با مربیگری برادرم در تیم ملی روحیه گرفتم
باباجان‌زاده: تابع کادر فنی و سرباز تیم ملی هستم/ هرکجا لازم باشد کشتی می‌گیرم

ملی‌پوش سنگین وزن تیم ملی کشتی فرنگی گفت: تابع کادر فنی هستم و هر کجا که لازم بدانند کشتی می‌گیرم.

خبرگزاری فارس: باباجان‌زاده: تابع کادر فنی و سرباز تیم ملی هستم/ هرکجا لازم باشد کشتی می‌گیرم
 •  

بشیر باباجان‌زاده ، درباره دعوتش به مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: خوشحالم که بار دیگر کادر فنی به من اعتماد و من را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. امیدوارم که با عملکرد مناسبم در مسابقات پیش رو پاسخ خوبی به این اعتماد بدهم.

وی ادامه داد: اگر برای جام جهانی انتخاب شوم و در ترکیب تیم ملی قرار بگیرم بهترین کشتی‌ها را خواهم گرفت و تمام تلاشم را برای سربلندی ایران انجام خواهم داد. بعد از بازی‌های آسیایی مدتی استراحت کردم و حالا برای بازگشت به تیم ملی کاملا آماده و با انگیزه‌ام.

دارنده مدال برنز جهان و بازی‌های آسیایی درباره حضورش در جام تختی برای کسب سهمیه مرحله نهایی انتخابی تیم ملی گفت: من تابع کادر فنی و سرباز تیم ملی هستم و هر کجا صلاح بدانند و لازم باشد، کشتی خواهم گرفت.

باباجان‌زاده خاطر نشان کرد: از رسول خادم، حسن بابک و احد پازاج به خاطر فرصتی که به من دادند تشکر می‌کنم و امیدوارم پاسخ خوبی به اعتماد دوباره آنها بدهم. از طرفی با دعوت برادرم به عنوان مربی تیم ملی جوانان روحیه مضاعفی گرفتم و امیدوارم با این روحیه برای تیم ملی مفید باشم.نسخه چاپي
با تعطیلی یک هفته‌ای مسابقات نه تیم ملی آسیب می‌بیند نه باشگاه
اویسی: می‌خواهیم برای اولین بار کاپ قهرمانی را به تهران بیاوریم

مربی تیم هندبال بانوان تاسیسات دریایی می‌گوید با انگیزه‌ای که از بازیکنانش می‌بیند اطمینان دارد می‌تواند با آنها قهرمانی را به دست آورد.

خبرگزاری فارس: اویسی: می‌خواهیم برای اولین بار کاپ قهرمانی را به تهران بیاوریم
 •  

فرنوش اویسی، درباره دیدار تیمش با ذوب‌آهن در هفته سوم دور برگشت لیگ برتر گفت: ما تمرینات خوبی را در این مدت داشته‌ایم و کم‌کم به رقابت‌های حساسی که تعیین‌کننده تیم‌های برتر جدول هستند نزدیک می‌شویم. جمعه با ذوب‌آهن بازی داریم که دور رفت با اختلاف 12-13 امتیاز این تیم را شکست دادیم.

وی درباره تغییرات تیمش و اینکه بازیکنی جذب کرده‌اید یا خیر، اظهار داشت: در فصل نقل و انتقالات یک بازیکن از دانشگاه آزاد گرفتیم، اما بازیکن خارجی جذب نکردیم چرا که به بازیکنان خودمان اطمینان داریم که موفق می‌شوند. ما انگیزه بالایی داریم تا برای نخستین بار کاپ قهرمانی را به تهران بیاوریم. به اندازه کافی تهران جایگاه دوم و سومی را داشته و حالا نوبت قهرمانی است.

مربی تیم هندبال بانوان تاسیسات دریایی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه با پایان نیم‌فصل اول باشگاه به شما پرداختی داشته یا خیر و بیشترین قراردادی که بازیکن شما دارد چقدر است، عنوان کرد: ما 20 درصد از قراردادمان را اول فصل گرفتیم و باقی را ماهانه دریافت می‌کنیم. بیشترین سقفی که باشگاه برای بازیکنان در نظر گرفته 10 میلیون تومان است.

اویسی همچنین درباره اینکه فدراسیون هندبال به خاظر برگزاری اردوهای تیم ملی مسابقات با بعد از دو هفته، یک هفته تعطیل می‌کند نظرتان در این باره چیست، خاطرنشان کرد: شرایط بهتر شده است. قبلا بازیکنان ملی روز چهارشنبه به ما ملحق می‌شدند و هیچ تمرینی هم با تیم باشگاهی برای حضور در لیگ نداشتند، اما با شرایط جدید بازیکن در اختیار باشگاه است به همین دلیل نه تیم ملی آسیب می‌بیند نه تیم باشگاهی.نسخه چاپي
سهام پیشکسوتان نهایی نشده است
خادم: وقت نداریم تا بازگشت افشارزاده کار را متوقف کنیم/ اسپانسرها با حمایت سیاسی به استقلال کمک کردند

نماینده تام‌الاختیار وزیر ورزش و جوانان در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: وقت نداریم تا بازگشت افشارزاده کار را متوقف کنیم.

خبرگزاری فارس: خادم: وقت نداریم تا بازگشت افشارزاده کار را متوقف کنیم/ اسپانسرها با حمایت سیاسی به استقلال کمک کردند
 •  

به گزارش خبرگزاری فارس، امیر رضا خادم نماینده تام الاختیار وزیر ورزش و جوانان در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس عصر دوشنبه با حضور هیات مدیره استقلال و پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی جلسه داشت. در این نشست آخرین مراحل واگذاری باشگاه استقلال و شرایط آن بررسی شد.

خادم در مورد این نشست و آخرین خبرهای مربوط به روند خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت و گو کرد:

* در مورد جلسه ای که با مدیران باشگاه استقلال داشتید صحبت کنید؟

نشستی با حضور آقای پورحسینی معاون سازمان خصوصی سازی و اعضای  هیات مدیره استقلال و کارشناسان ذی حساب و همه اهالی که به نوعی می توانستند درمورد حساب های مالی باشگاه استقلال اظهار نظر کنند داشتیم.

اصل مطلب این بود که باشگاه پرسپولیس علی رغم همه ابهامات موجود در حساب های مالی اش اعضای هیات  مدیره آن را امضا کردند و صورت حساب ها را در اختیار سازمان خصوصی سازی و حسابرسی قرار دادند که کارهای این باشگاه انجام شود. اما هیات مدیره و ذی حساب باشگاه استقلال درخصوص امضای صورت های مالی با علامت سوال های خاصی روبه رو شدند، بنابراین   برای رفع این شبهات از سازمان خصوصی سازی و از دفتر دکتر طیب نیا وزیر  اقتصاد در محل وزارتخانه دعوت به عمل آمد تا به جمع بندی برسیم تا هیات مدیره  آبی پوشان پایتخت صورت های مالی را  علی رغم همه ابهاماتی که وجود دارد، امضاء کنند.

* ابهاماتی که هیات مدیره استقلال مطرح کرده چه مواردی است؟

مهم‌ترین ابهام مغایرت هایی است که در صورت های مالی وجود دارد، ضمن اینکه گزارش هایی ثبت شده که نشان دهنده بدهی ها یا طلب هایی است که مدارک‌شان در باشگاه موجود نیست و برای ذی‌حساب ابهام وجود دارد.

 همچنین بر اساس گزارش هایی که در این نشست ارائه شد ضرر و زیان هایی انباشته وجود دارد که از سال 91 به سال 92 منتقل شده که در آن برخی عدد و رقم هایی آمده که به نظر می آید، واقعی نیست. این ها مطالبی است که نگرانی هایی را برای اعضای هیات مدیره ایجاد کرده است که ممکن است 10 یا 5 سال دیگر، دستگاه های نظارتی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور آنها را مسئول این شبهات بدانند. به هرحال بحث ها، بحث های تخصصی است تا در نهایت آن ها را برای امضا آماده کنند. همین شرایط را برای پرسپولیس هم داشتیم. البته پرسپولیسی ها آنقدر روی موضوع حساس نبودند و امضا کردند.

با توجه اینکه مدیرعامل آبی پوشان پایتخت در خارج از کشور به سر می برد او مسئولیت خود را به یکی ار اعضا واگذار کرده ضمن اینکه فرصتی هم نداریم که کار را تا زمان بازگشت او متوقف کنیم چرا که هرچه سریع تر باید قیمت گذاری دو باشگاه انجام شود و مراحل واگذاری اتفاق بیفتد.

* قیمت گذاری چه زمانی به مرحله نهایی می رسد؟

آقای پورحسینی در این جلسه حضور دارد و دراین خصوص او باید اظهار نظر کند. البته اگر صورت مالی استقلال امضا شود به صورت کامل کار از دست وزارت ورزش و جوانان خارج و کاملا در اختیار سازمان خصوصی سازی و اقتصاد قرار می گیرد که دیگر باید کار فنی خود را انجام دهند.

*در خصوص سهام پرسپولیس که 20 درصد بدون درنظر گرفتن بحث مالی، به پیشکسوتان تعلق می گیرد در این مورد توضیح می دهید؟

 آخرین تصمیم گیری تنها در اندازه مشورت بوده و نهایی نشده است. اما آخرین صحبتی که با مجمع دو باشگاه که وزرای وزارت ورزش و جوانان و دادگستری و اقتصاد و دارایی هستند داشتیم و بنده و پورحسینی (از سازمان خصوصی سازی) نیز در آن حضور داشتیم و به این جمع بندی رسیدیم که بتوانیم به  اندازه یک صندلی در هیات مدیره 5 نفره را حداقل از پیشکسوتان دو باشگاه داشته باشیم که این امر مستلزم این است که حداقل 20 درصد سهام در اختیار پیشکسوتان باشد.نسخه چاپي
سالگرد تختی فرارسید
دلِ «شیر» خون شده بود/ فقدان جهان پهلوان ۴۷ ساله شد

چهل و هفتمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی فردا در ابن‌بابویه برگزار می‌شود.

خبرگزاری فارس: دلِ «شیر» خون شده بود/ فقدان جهان پهلوان ۴۷ ساله شد
 •  

، مراسم گرامیداشت چهل و هفتمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی از ساعت 10 تا 12 فردا، 17 دی ماه در ابن بابویه شهر ری برگزار می‌شود.

آن شب واقعه در هتل آتلانتیک، همان هتلی که تختی را در آنجا از دنیا رفت، چه گذشت؟ کسی نمی‌داند؛ شواهد و اظهارنظرها هر کدام چیزی را می گفتند و کسی نمی دانست جهان پهلوان خودکشی کرده است یا او را کشته اند. هنوز برای کسانی که آن واقعه را دهان به دهان می‌شنوند و مستندات این مرگ را بررسی می‌کنند، باور این مسئله برایشان سخت است. مخصوصا برای نسل امروز که بدانند تنها پهلوان کشورشان (جهان پهلوان تختی) چگونه شد که این گونه به مرگ لبخند زد؛ باوری سخت و جانکاه است.

از تختی بسیار نوشته اند و بی‌گمان بعدها هم فراوان خواهند نوشت. در 17 دی ماه سال 46 وقتی جنازه او را در هتل آتلانتیک یافتند رژیم حاکم فضای ویژه ای را برای افشای حقایق مرگ تختی ایجاد کرده بود و اجازه انتشار مطالب واقعی را نمی‌داد.

خبرنگاری که چند سال پیش به دیدن آقای ساعدی مدیر هتل آتلانتیک می رود که هتلش امروز به هتل اطلس تغییر نام پیدا کرده است می نویسد:

«بعد از 41 سال که به سراغ آقای ساعدی مدیر هتل رفتم با تماس تلفنی که با ایشان گرفتم نمی گذارد حرفم تمام شود با تندی می گوید "آن چیزی که آخر می خواهید بدانید آلان به شما می گویم، تختی را آوردم اینجا کشتمش؛ شما بعد از 41 سال دنبال چه می گردید، پسرش بابک نتوانست به حقیقت دست یابد، رفت خارج از کشور شماها تا کی می خواهید راجع به مرگ تختی کنکاش کنید "البته باید به عصبانیت ساعد حق داد چرا که او به این خاطر چندین بار راهی زندان شده است.»

حسین عرب یکی از هم دوره های وی در جام جهانی هلسینکی فنلاند می گوید:

«این اواخر تختی از لحاظ مالی در مضیقه بود. بارها می دیدم که مردم از او تقاضا هایی دارند که با توجه به بی حرمتی های دستگاه به او، نمی تواند کاری انجام دهد و از این بابت رنج می برد. دو روز قبل از فاجعه به منزل ما آمد، لحن سخنانش عوض شده بود. ساعت ها حرف زدیم. موقعی که از من جدا شد حالت خداحافظی گرفته بود ولی نگفت در منزل نیست و در هتل زندگی می کند. من نگران شدم.»

«مدوید کشتی گیر معروف شوروی هنگام حضور در آرامگاه تختی به گریه افتاد و گفت: در تمام طول مدتی که کشتی گرفته ام شجاع تر، خوش خلق تر و مهربان تر از تختی ندیدم. هنگامی که در کشورم خبر مرگ تختی را با عنوان خودکشی شنیدم باور نکردم، چون می دانستم او با رژیم شاه مخالف بود و لذا برای ما یقین بود که او را کشته اند.»

حسین شاه حسینی هم که با جهان پهلوان تختی روابط نزدیک داشت، ضمن تکذیب صحبتهای خدادادیان خبرنگار حوادث روزنامه کیهان مبنی بر اینکه در موقع حمل جسد، سر تختی به موزاییک های کف اتاق هتل خورده است، می گوید: «اگر قضیه به فرض هم راست باشد پس چرا پشت سرش خونی بود و یک حفره عمیق داشت. من خودم با دست محل ضربه را لمس کردم»

مطالبی که آن زمان نوشته می شد حاکی از این بود که به دلیل اختلاف خانوادگی خودکشی کرده است ولی مطالبی که بعد عنوان شد نشان می داد که تختی را کشته اند. هرچند که پزشکی قانونی در گزارش خود هیچ گونه آثار ضرب و جرح ذکر نکرده بود.13 / 10 / 1393برچسب:, :: 7:48 بعد از ظهر ::  نويسنده : سعيد سليمانزاده       


سیامند رحمان / رقیبان از شنیدن نام ایران هراس دارند

سیامند رحمان / رقیبان از شنیدن نام ایران هراس دارند

 قويترين مرد داراي معلوليت جهان گفت: در رشته وزنه‌برداري رقيبان از شنيدن نام ايران و حضور ورزشکاران در اوزان مختلف، مي‌ترسند که نشان دهنده قدرت ما است.

به پایگاه خبری ورزش و جوانان آذربایجان غربی، سیامند رحمان، ملی‌پوش طلایی تیم وزنه‌برداری در بازی‌های پاراآسیایی اینچئون و قویترین مرد دارای معلولیت جهان است که توانست در این رویداد مهم آسیایی، سه بار رکوردشکنی کند. رحمان، همچنان عنوان قویترین مرد دارای معلولیت جهان را در اختیار دارد و این روزها برای مسابقات رکوردگیری اسفند ماه تمرین می‌کند.
وی در خصوص روند کسب آمادگی برای مسابقات پاراآسیایی گفت: از اردیبهشت ماه امسال در اردوهای متعددی که ترتیب داده شده بود به همراه سایر ملی پوشان حضور داشتم و پیش از آن هم به صورت انفرادی در محل سکونتم تمرینات را به صورت مستمر ادامه می دادم.
قویترین مرد دارای معلولیت جهان افزود: به نسبت دوره قبل مسابقات پاراآسیایی، تیم‌ها با آمادگی بیشتری آمده بودند، اما در رشته وزنه‌برداری رقیبان از شنیدن نام ایران و حضور ورزشکاران در اوزان مختلف، می‌ترسند و هراس دارند که نشان دهنده قدرت رشته وزنه برداری در ایران است.
رحمان خاطر نشان کرد: در دسته فوق سنگین هم ایران حرف اول را می زند، خدا را شکر می‌کنیم که نفرات اول و دوم این دسته هر دو ایرانی هستند، منصور پورمیرزایی هم از دوستان خوب من است و در جایگاه دوم این دسته قرار گرفت. برای من در درجه اول این اهمیت دارد که پرچم کشورمان را به اهتزاز در بیاوریم و اینکه چه کسی در جایگاه قهرمانی می ایستد مهم نیست.
وی گفت: مسابقات قزاقستان که خرداد سال آینده برگزار می شود، مسابقات مهمی است که می توان از آن سهمیه پارالمپیک ریو را نیز به دست آورد، امیدواریم که ترکیب اعزامی تیم ملی بتواند با دست پر از این مسابقات برگردد و در ریو حضور قدرتمند داشته باشیم.
دارنده نشان طلای مسابقات پارالمپیک لندن اعلام کرد: به امید خدا در مسابقات پارالمپیک ریو رکورد مورد نظرم که 300 کیلوگرم است به ثبت می رسانم، البته در اینچئون هم امکان این رکورد شکنی بود، اما با صلاحدید کادر فنی این کار را انجام ندادم و در حال حاضر آخرین رکورد به میزان 292 کیلوگرم و به نام خودم به ثبت رسیده است.
رحمان افزود: بهترین خاطرات من در سفر، در همراهی با هم تیمی ها و اعضای کاروان شکل گرفته، بهترین لحظات را روزهایی تجربه کردم که برای تشویق دوستانم به سالن می رفتم و زمانی که مسابقه داشتند هم پای آنها مضطرب می شدم، خوشحال می شدم و گاهی هم ناراحت. این احساسات مشترک و همراهی ها از ارزشمند ترین خاطرات من در این مسابقات هستند.
قهرمان طلایی بازی های پاراآسیایی اینچئون گفت: در حال حاضر امکان این فراهم شده که من بدون جابجایی از محل سکونتم، در همان شهر خودم تمرین کنم و به خاطر این از حمایت های ریاست فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک تشکر می کنم که همواره طی این سالها از من حمایت کردند.
وی در پایان تصریح کرد: بر دستان پدر و مادرم بوسه می زنم که همیشه و در هر حال همراه من بودند و می دانم هر چه قدر هم که مدال بگیرم و موفق باشم، باز هم نمی توانم محبت های آنها را جبران کنم.
 
برگزاري كارگاه هاي آموزشي توانمندسازي هيأت هاي ورزشي استان در اروميه

برگزاري كارگاه هاي آموزشي توانمندسازي هيأت هاي ورزشي استان در اروميه

 

مسؤل آموزش و معاون گروه توسعه ورزش قهرماني اداره كل ورزش و جوانان آذربايجان غربي از برگزاري كارگاه هاي آموزشي توانمند سازي هيأت هاي ورزشي استان خبر داد.
حبيب ا...قرباني در گفتگو با پايگاه خبري ورزش و جوانان آذربايجان غربي گفت: در راستاي ارتقاء علمي و افزايش توانمنديهاي هيأت هاي ورزشي استان برابر دستورالعمل هاي ابلاغي اداره كل دفتر برنامه ريزي آموزشي وزارت ورزش و جوانان، كارگاه هاي آموزشي برنامه ريزي در سازمان هاي ورزشي، ارزشيابي عملكرد و مديريت روابط عمومي در ورزش بر اساس برنامه زماني اعلام شده در محل اداره كل ورزش و جوانان استان برگزار خواهد شد.
قرباني همچنين افزود: سياست وزارت ورزش و جوانان در اين راستا توسعه علمي ورزش در ابعاد قهرماني و همگاني است و لذا بهره گيري از ظرفيت هاي بالاي دانش محور در حوزه ورزش مي تواند نتايج ارزشمندي را به همراه داشته باشد.
معاون گروه توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي اداره كل ورزش و جوانان، هيأت هاي ورزشي دانش بنيان را ضرورتي كاربردي و مهم در ترسيم و سياستگزاري برنامه هاي استراتژيك و عملياتي دانست و ابراز اميدواري كرد كه با تداوم مستمر اين دوره هاي آموزشي شاهد بالندگي علمي و عملي در حوزه ورزش باشيم.
قرباني در خاتمه گفت: اين دوره ها به همّت حوزه معاونت ورزشي اداره كل ورزش و جوانان از تاريخ 17 ديماه با دوره برنامه ريزي در سازمان هاي ورزشي آغاز خواهد شد كه ويژه رؤسا، دبيران و نواب رئيس هيأت هاي ورزشي است .دوره ارزشيابي عملكرد ويژه دبيران هيأت ها نيز در تاريخ 22 ديماه و دوره مديريت روابط عمومي در ورزش ويژه رؤسا، دبيران و مسئولين روابط عمومي هيأت هاي ورزشي نيز در تاريخ اول بهمن ماه از ساعت 9 لغايت 11 صبح در محل سالن آمفي تئاتر اداره كل برگزار خواهد شد و البته با برنامه ريزي هاي آتي، اين دوره ها با موضوعات و محورهاي مورد نياز علمي در حوزه ورزش تداوم خواهد داشت.نسخه چاپي
بدون ورود باشگاه‌ها به ورزش‌های مدال‌آور، توقع مدال نوعی زیاده‌ خواهی است
آذری: قول‌ داده‌ام ذوب‌‌‌آهن را به اقتدار گذشته بازگردانم/ برای ریاست فدراسیون وزنه‌برداری برنامه‌ای ندارم

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن گفت: روزی که آمدم به سعدمحمدی قول دادم در یک پروسه سه و نیم ساله بتوانم ذوب‌آهن را در ورزش کشور به اقتدار گذشته بازگردانم.

خبرگزاری فارس: آذری: قول‌ داده‌ام ذوب‌‌‌آهن را به اقتدار گذشته بازگردانم/ برای ریاست فدراسیون وزنه‌برداری برنامه‌ای ندارم
 •  

سعید آذری، در مورد صدرنشینی ذوب آهن در لیگ وزنه‌برداری گفت: روز گذشته با اینکه نتوانستم هفته چهارم لیگ برتر را از نزدیک تماشا کنم اما مرتب پیگیر نتایج بودم و با وجود آنکه نه رسول تقیان نه بهداد سلیمی را در این هفته بر روی تخته داشتیم اما خوشبختانه تلاش سایر وزنه‌برداران خوب بود و توانستیم نتیجه مناسبی را در هفته چهارم کسب کنیم. در هفته دوم نیز با وجود اینکه یکی از وزنه برداران‌‌مان حذف شده بود و فاصله‌مان در صدر جدول کم شده بود اما در هفته چهارم این موضوع جبران شد و جا دارد از کادر فنی و بچه‌ها بابت تلاش‌هایشان تشکر ویژه داشته باشم.

وی ادامه داد: امیدوارم مسابقه هفته پایانی خود را نیز یک ماه دیگر احتمالا در همدان برگزار می‌شود را با پیروزی پشت سر بگذاریم تا بتوانیم عنوان قهرمانی را جشن بگیریم تا پس از سه چهار سال بازگشت به لیگ وزنه‌‌برداری علاوه بر کسب قهرمانی سهمیه آسیا را هم به دست بیاوریم.

آذری در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه حضور یک وزنه‌بردار قدیمی با عنوان مدیرعامل باشگاه ذوب آهن، در این موفقیت تیم وزنه‌برداری این باشگاه نقش داشته است، یادآور شد: با توجه به تاریخچه باشگاه ذوب آهن، وزنه‌برداری همیشه در این باشگاه جایگاه ویژه‌ای داشته و فکر نمی‌کنم این موضوع قائم به فرد باشد که اگر سعید آذری به عنوان یک وزنه‌بردار قدیمی بود این رشته هم در باشگاه ذوب آهن باشد و اگر آذری نبود این رشته نباشد.

وی افزود: در رشته‌های مدال آوری مانند کشتی، تکواندو و وزنه‌برداری باید باشگاه‌ها ورود کرده و یک مقدار از بودجه خود را به این ورزش‌ها اختصاص دهند. در غیر اینصورت انتظار و توقع از ورزشکاران این رشته‌ها هر 4 سال یکبار یک مقدار زیاده‌خواهی محسوب می‌شود. بنده نیز افتخار می‌کنم که از وزنه‌برداری به جامعه مدیریتی آمدم. اگر ده بار دیگر هم بخواهم یک رشته ورزشی را انتخاب کنم همان وزنه‌برداری را انتخاب می‌کنم و اعتقاد دارم اگر وزنه‌برداری در سطوح باشگاهی توسعه پیدا کند می تواند در میادین جهانی و المپیک حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.نسخه چاپي
قرعه کشی دور برگشت لیگ برتر فوتبال بانوان انجام شد

قرعه کشی دور برگشت لیگ برتر فوتبال بانوان در روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران انجام شد.

خبرگزاری فارس: قرعه کشی دور برگشت لیگ برتر فوتبال بانوان انجام شد
 •  

به نقل از سایت سازمان لیگ، قرعه کشی لیگ برتر بانوان با حضور غلامرضا بهروان،رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ، فریبرز محمود زاده، مسئول لیگ دسته اول،گلاره ناظمی،مسئول برگزاری مسابقات فوتبال بانوان، نادره درودیان، نماینده کمیته بانوان فدراسیون فوتبال،فاطمه فهیمی،نماینده کمیته داوران فدراسیون فوتبال، سایر مسئولان کمیته مسابقات و  نماینده تیم‌ها در محل روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار شد.
گفتنی است گروه بندی دور برگشت لیگ برتر بانوان فصل 94-93 به شرح زیر است:
1-شهرداری سیرجان  2-  همیاری آذربایجان غربی -3- پالایش گاز ایلام-4- استقلال ایران
5-شهرداری بم 6- دلوار کشتی جنوب بوشهر-7- آینده سازان میهن اصفهان-8-پاس همدان 9-ملوان بندرانزلی

-fنسخه چاپي
توصیه‌ام به تیم ملی این است که در استرالیا مردم را خوشحال کنند
خاکپور: تیم امید نه برای من است، نه برای فدراسیون و نه وزارت/دورگه‌ها باید یک سر و گردن بالاتر باشند

سرمربی تیم ملی امید گفت: تیم ملی امید نه برای من است نه فدراسیون و نه وزارت ورزش و مطمئن باشید که این تیم جای شایسته‌ها خواهد بود.

خبرگزاری فارس: خاکپور: تیم امید نه برای من است، نه برای فدراسیون و نه وزارت/دورگه‌ها باید یک سر و گردن بالاتر باشند
 •  

، محمدخاکپور پس از تمرین امروز تیم ملی امید در جمع خبرنگاران گفت: سعی کردیم در این مدت کوتاه با هم‌فکری که با همکارانم داشتیم بتوانیم تمام بضاعت تیم امید را تا جایی که می‌شود از نزدیک ببینیم. به همین منظور سه اردو را تدارک دیدیم.

وی ادامه داد: یک هفته با بازیکنان با تجربه که در مسابقات حضور داشتند را در جزیر کیش سپری کردیم، در مرحله دوم اردویی چهار روزه را با بازیکنان لیگ برتری برگزار کرده که چند بازیکن خوب از بین آنها انتخاب شده‌اند و در اردوی چهار روزه سوم نیز بازیکنان لیگ یکی و شهرستانی را دعوت کردیم تا بتوانیم آنها را از نزدیک ببینیم. در نهایت مشخص شد که در رده امیدها استعدادهای خوبی داریم که اگر بر روی آنها کار شود می‌توان تیم قدرتمندی را در این رده سنی ساخت. ما هم سعی می‌کنیم تا چنین تیمی را تدارک ببینیم و در مرحله اول مسابقات موفق باشیم.

خاکپور گفت: تمام سعی من این است که در تیم امید تلفیقی از تجربه، جوانی و علم را در کنار هم داشته باشیم تا تیم امید به جایی که باید برسد، برسد. ضمن اینکه زمان زیادی نداریم اما با تجربه دوستانی مانند مایلی‌کهن، تقوی، صالح و سایر دستیاران که هر کدام از آنها در گذشته تجربه سرمربی‌گری را داشته‌اند و با تلفیقی که از آن یاد کردم بتوانیم در نهایت به اهدافمان برسیم.

وی یادآور شد: در سه اردو حدود 110 بازیکن را زیر نظر داشتیم که در بین این 110 بازیکن نهایتاً می‌توانیم 25 بازیکن را انتخاب کنیم که در مرحله اول کیفیت لازم را برای حضور در مسابقات دارند اما این بدان معنا نیست که ما تمام بضاعت امیدها را دیده‌ایم بلکه پس از آغاز لیگ برتر بازی‌ها را از نزدیک می‌بینیم تا اگر بازیکن شایسته‌ای از قلم افتاده باشد او را نیز به اردو دعوت کنیم چرا که درهای تیم ملی امید باز است و همچنان بازیکن به این اردو دعوت خواهد شد. این تیم نه برای من است و نه برای فدراسیون و نه برای وزارت ورزش بلکه برای مردم است و شایسته‌ها باید در آن حضور داشته باشند.

سرمربی تیم امید با اشاره به اضافه شدن چند مربی به ترکیب کادر فنی تیم امید گفت: حاج‌قاسم مربی بدنسازی که چند سال را در استقلال بود به همراه عزیزیان به عنوان مربی گلرها به ترکیب ما اضفه شده است البته حاج‌قاسم از دیروز اضافه شد و به خاطر امتحانش از ما اجازه گرفت و به ساری رفت اما عزیزیان سه روز است که در اردوی امید حضور دارد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931013001333#sthash.783lJQuY.dpufبا اعلام خبر ثبت‌نام در انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری در روز چهارشنبه
باقری: چون نگاهم به نگاه رضازاده نزدیک است کاندیدا می‌شوم/ شنیدم رضازاده شاید نیاید، آمدم

سرمربی سابق تیم ملی وزنه‌برداری ایران از ثبت‌نامش در انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری در روز چهارشنبه (فردا) خبر داد.

خبرگزاری فارس: باقری: چون نگاهم به نگاه رضازاده نزدیک است کاندیدا می‌شوم/ شنیدم رضازاده شاید نیاید، آمدم
 •  

، کوروش باقری که پیش از این هدایت تیم ملی وزنه‌برداری را برعهده داشت و با این تیم عناوین خوبی نیز کسب کرد، قصد دارد فردا برای شرکت در انتخابات این فدراسیون ثبت‌نام کند.

این درحالی است که ثبت‌نام از کاندیدا از روز شنبه (6 دی) شروع شده و تاکنون علی مرادی و عبدالکریم پورکیان به همین منظور ثبت‌نام کرده‌اند.

کوروش باقری با اعلام این خبر که فردا برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون وزنه‌برداری ثبت‌نام خواهد کرد، به فارس گفت: وقتی شنیدم که رضازاده شاید نتواند برای شرکت در انتخابات کاندیدا شود چون نگاهم در وزنه‌برداری به نگاه حسین رضازاده نسبت به سایر دوستانی که کاندیدا شده‌اند نزدیک‌تر است، تصمیم گرفتم که این کار را انجام دهم.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله کسانی که در این دو ماه اخیر در مورد این مسئله از من سئوال می‌پرسیدند حالا نیز کمکم کنند چون حالا می‌خواهم تصمیمم را عملی کنم. امیدوارم که توفیق این را داشته باشم که از این ماموریت سربلند بیرون بیایم.

-fنسخه چاپي
همراه با مدال آوران بازی‌های پاراآسیایی اینچئون
سیامند رحمان: ثبت رکورد 300 کیلوگرم را برای ریو گذاشته‌ام/ رقیبان از نام ایران می‌ترسند

قویترین مرد دارای معلولیت جهان گفت: در رشته وزنه‌برداری رقیبان از شنیدن نام ایران و حضور ورزشکاران در اوزان مختلف، می‌ترسند که نشان دهنده قدرت ما است.

خبرگزاری فارس: سیامند رحمان: ثبت رکورد 300 کیلوگرم را برای ریو گذاشته‌ام/ رقیبان از نام ایران می‌ترسند
 •  

، سیامند رحمان، ملی‌پوش طلایی تیم وزنه‌برداری در بازی‌های پاراآسیایی اینچئون و قویترین مرد دارای معلولیت جهان است که توانست در این رویداد مهم آسیایی، سه بار رکوردشکنی کند. رحمان، همچنان عنوان قویترین مرد دارای معلولیت جهان را در اختیار دارد و این روزها برای مسابقات رکوردگیری اسفند ماه تمرین می‌کند.

وی در خصوص روند کسب آمادگی برای مسابقات پاراآسیایی گفت: از اردیبهشت ماه امسال در اردوهای متعددی که ترتیب داده شده بود به همراه سایر ملی پوشان حضور داشتم و پیش از آن هم به صورت انفرادی در محل سکونتم تمرینات را به صورت مستمر ادامه می دادم.

قویترین مرد دارای معلولیت جهان افزود: به نسبت دوره قبل مسابقات پاراآسیایی، تیم‌ها با آمادگی بیشتری آمده بودند، اما در رشته وزنه‌برداری رقیبان از شنیدن نام ایران و حضور ورزشکاران در اوزان مختلف، می‌ترسند و هراس دارند که نشان دهنده قدرت رشته وزنه برداری در ایران است.

رحمان خاطر نشان کرد: در دسته فوق سنگین هم ایران حرف اول را می زند، خدا را شکر می‌کنیم که نفرات اول و دوم این دسته هر دو ایرانی هستند، منصور پورمیرزایی هم از دوستان خوب من است و در جایگاه دوم این دسته قرار گرفت. برای من در درجه اول این اهمیت دارد که پرچم کشورمان را به اهتزاز در بیاوریم و اینکه چه کسی در جایگاه قهرمانی می ایستد مهم نیست.

وی گفت: مسابقات قزاقستان که خرداد سال آینده برگزار می شود، مسابقات مهمی است که می توان از آن سهمیه پارالمپیک ریو را نیز به دست آورد، امیدواریم که ترکیب اعزامی تیم ملی بتواند با دست پر از این مسابقات برگردد و در ریو حضور قدرتمند داشته باشیم.

دارنده نشان طلای مسابقات پارالمپیک لندن اعلام کرد: به امید خدا در مسابقات پارالمپیک ریو رکورد مورد نظرم که 300 کیلوگرم است به ثبت می رسانم، البته در اینچئون هم امکان این رکورد شکنی بود، اما با صلاحدید کادر فنی این کار را انجام ندادم و در حال حاضر آخرین رکورد به میزان 292 کیلوگرم و به نام خودم به ثبت رسیده است.

رحمان افزود: بهترین خاطرات من در سفر، در همراهی با هم تیمی ها و اعضای کاروان شکل گرفته، بهترین لحظات را روزهایی تجربه کردم که برای تشویق دوستانم به سالن می رفتم و زمانی که مسابقه داشتند هم پای آنها مضطرب می شدم، خوشحال می شدم و گاهی هم ناراحت. این احساسات مشترک و همراهی ها از ارزشمند ترین خاطرات من در این مسابقات هستند.

قهرمان طلایی بازی های پاراآسیایی اینچئون گفت: در حال حاضر امکان این فراهم شده که من بدون جابجایی از محل سکونتم، در همان شهر خودم تمرین کنم و به خاطر این از حمایت های ریاست فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک تشکر می کنم که همواره طی این سالها از من حمایت کردند.

وی در پایان تصریح کرد: بر دستان پدر و مادرم بوسه می زنم که همیشه و در هر حال همراه من بودند و می دانم هر چه قدر هم که مدال بگیرم و موفق باشم، باز هم نمی توانم محبت های آنها را جبران کنم.

-نسخه چاپي
فرودگاه سیدنی اجازه فرود به هواپیمای تیم ملی را نداد!

تأخیر هواپیمای تیم ملی از امارات به سوی سیدنی باعث دردسر برای تیم ملی شد تا ملی‌پوشان با شش ساعت تاخیر به این شهر برسند.

خبرگزاری فارس: فرودگاه سیدنی اجازه فرود به هواپیمای تیم ملی را نداد!
 •  

، تیم ملی فوتبال ایران طبق برنامه قرار بود امروز عصر وارد سیدنی شود؛ اما تأخیر هواپیمای ملی‌پوشان در پرواز از امارات به سیدنی باعث شد که فرودگاه این شهر به هواپیمای تیم ملی اجازه فرود ندهد و این هواپیما مجبور شد به شهر ملبورن برود تا بعد از تأخیری 5-6 ساعته دوباره به سیدنی بازگردد.

تیم ملی امشب وارد سیدنی خواهد شد تا خود را برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا آماده کند. ایران در این رقابت‌های با تیم‌های بحرین، قطر و امارات هم گروه هستیم.نسخه چاپي
علی کریمی می‌توانست ۲۰-۱۵ درصد موفقیت تیم ملی را رقم بزند
حبیبی: کی‌روش می‌داند نتیجه نمی‌گیرد دنبال راه در رو است/ خجالت می‌کشم بگویم فوتبالیست بودم

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال گفت: با توجه به اتفاقاتی که در فوتبال ما رخ می‌دهد خجالت می‌کشم در محافل بگویم فوتبالیست بوده‌ام.

خبرگزاری فارس: حبیبی: کی‌روش می‌داند نتیجه نمی‌گیرد دنبال راه در رو است/ خجالت می‌کشم بگویم فوتبالیست بودم
 •  

حسن حبیبی  در خصوص شرایط تیم ملی فوتبال ایران و اینکه علی کریمی هم از جمع کادر فنی تیم ملی کنار رفت، اظهار داشت: در این سال‌ها هیچ کس در جایگاه خود قرار ندارد و مسئولان فدراسیون بر اساس ضابطه انتخاب نمی‌شوند بلکه بر اساس رابطه انتخاب شده‌اند. کسانی که در فدراسیون حضور دارند هیچ سوابق فوتبالی ندارند و معلوم نیست با چه کارنامه‌ای در فدراسیون کار می‌کنند. آنها کار خود را بلد نیستند و همین مسائل باعث می‌شود چنین مسائلی پیش بیاید.

وی در خصوص بخشیدن 4 بازیکن که با مشکل سربازی روبرو بودند، تصریح کرد: قانونی وجود ندارد و اصلا هم توجهی به آن نمی‌شود. با این مسئله می‌شد خیلی منطقی‌تر برخورد کرد. چند ماهی را برای بازیکن در نظر بگیرند و هنگامی که در اردوهای تیم ملی شرکت می‌کنند مشکلی به وجود نیاید اما با این مسئله هم خوب برخورد نشد.

سرمربی اسبق تیم ملی در خصوص اینکه کی‌روش با به وجود آوردن حواشی به دنبال راه در‌رو از عدم نتیجه‌گیری تیم ملی است، گفت: کی‌روش مربی حرفه‌ای است و بلد است چه کاری انجام دهد. او وقتی احساس می‌کند که تیم نمی‌تواند نتیجه بگیرد و به هیچ وجه موفق نمی‌شود از این موارد استفاده می‌کند تا پس از عدم نتیجه‌گیری چنین مواردی را مطرح کند.

وی افزود: فدراسیون فوتبال به اندازه وزن او به وی پول داده است. مسئولان فدراسیون باید آنقدر باکلاس باشند که کی‌روش زیر دست آنها کار کند. نه اینکه کی‌روش برای آنها تعیین تکلیف کند. علی کریمی آنقدر فرد بزرگی است که می‌توانست 15-20 درصد موفقیت تیم را رقم بزند اما این حاشیه‌ها تنها فقط به خاطر راه دررو است. فدراسیون هم بی‌دست و پاست و کاری بلد نیست در این زمینه انجام دهد.

حبیبی در مورد اینکه آیا معتقد است تیم ملی در جام ملت‌های آسیا نتیجه نمی‌گیرد،‌گفت:‌ما نباید نتیجه بگیریم اگر نتیجه بگیریم بر اساس شانس بوده است. زیرا اقدامی انجام نداده‌ایم که بخواهیم موفق باشیم. به شخصه خجالت می‌کشم در محافل بگویم فوتبالیست بودم. غرور ما شکسته است چه برسد به نوجوانان و جوانان این مرز و بوم اما امیدوارم تیم نتیجه بگیرد تا شرایط از این بدتر نشود. چه تیم نتیجه بگیرد و چه نگیرد مسئولان نقاط ضعف را متوجه نمی‌شوند پس بهتر است این سرخوردگی کمتر شود.

-نسخه چاپي
فدراسیون کشتی باید هر چه سریع‌تر اقدام کند
طهماسبی: قوانین پیشنهادی آمریکا و روسیه به ضرر کشتی فرنگی ایران است

داور بین‌المللی کشتی ایران گفت: قوانینی که آمریکا و روسیه به اتحادیه جهانی کشتی پیشنهاد داده‌اند به ضرر کشتی فرنگی ایران است.

خبرگزاری فارس: طهماسبی: قوانین پیشنهادی آمریکا و روسیه به ضرر کشتی فرنگی ایران است
 •  

علی اکبر طهماسبی، با اشاره به قوانین جدیدی که آمریکا و روسیه در کشتی فرنگی پیشنهاد دادند گفت: قرار است این قوانین و مقررات در مسابقات هرمن‌کار و دیوید شولتز اجرا شود و اگر مورد تایید اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفت به فدراسیون‌های عضو ابلاغ و لازم‌الاجرا شود.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها و روس‌ها وقتی دیدند کشتی فرنگی ایران در دنیا حرف اول را می‌زند و توان مقابله فنی با آن را ندارند به سمت تغییر قوانین به نفع خودشان پیش رفتند؛ قوانینی که کاملا به ضرر ایران است و فدراسیون کشتی ما نباید بیکار بنشیند.

داور بین‌المللی کشتی با اشاره به این قوانین گفت: چند مورد تغییر پیشنهاد شده است که شاید بیش از همه دو مورد آن به ضرر ایران باشد که به آن اشاره می‌کنیم. مورد اول این است که حالت سوال در خصوص کم‌کاری و اینکه کشتی در خاک و یا سرپا پیگیری شود از بین رفته است؛ یعنی اینکه دیگر کشتی‌گیر حق انتخاب ندارد که تصمیم‌ بگیرد حریفش در خاک بنشیند. این در حالی است که کشتی‌گیران شاخص ما از جمله سوریان، نوروزی و رضایی به خاطر تبحری که در خاک دارند به مدال‌های جهانی رسیدند.

وی ادامه داد: مورد دوم این است که کشتی‌گیر تنها می‌تواند یک‌بار بارانداز را اجرا کند در حالی که کشتی‌گیران ایران تبحر خاصی در اجرای بارانداز به صورت پی در پی دارند. البته این موضوع تنها در حد پیشنهاد است و بعد از تایید و تصویب اتحادیه جهانی کشتی و ابلاغ به فدراسیون‌های عضو، لازم‌الاجرا می‌شود؛ به همین دلیل تا وقتی این موضوع تصویب نشده فدراسیون کشتی ما باید دست به کار شود و نکات منفی این قوانین را یادآوری کند.

طهماسبی تصریح کرد: انواع کنده‌ها و سالتوها در خاک اجرا می‌شود که به جذابیت مسابقات کمک می‌کند و فدراسیون کشتی ایران باید با تاکید به این موضوع قوانین جدید را ناکارآمد توصیف کند. با توجه به اینکه کشتی‌گیران ایرانی تبحر خاصی در خاک دارند به طوری که هم خوب فن اجرا می‌کنند و هم به خوبی دفاع را انجام می‌دهند این قوانین کاملا به ضرر ما است و اگر ما اعتراض نکنیم اجرایی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: البته در حال حاضر چون به صورت قانون درنیامده است لازم‌الاجرا نیست اما اگر اتحادیه جهانی کشتی آن را تصویب و به فدراسیون‌های عضو ابلاغ کند ما هم باید در مسابقات خود آن را لحاظ کنیم که از آن متضرر خواهیم شد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931006000331#sthash.jk5sZxSM.dpufنسخه چاپي
پنجمین دوره لیگ بانوان جودو جمعه برگزار می‌شود

پنجمین دوره لیگ بانوان جودو (جام کوثر ولایت ) روز جمعه 12 آذر برگزار می‌شود.

خبرگزاری فارس: پنجمین دوره لیگ بانوان جودو جمعه برگزار می‌شود
 •  

و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، هفته اول پنجمین دوره رقابت‌های لیگ بانوان  (جام کوثر ولایت ) روز جمعه 12 آذر به میزبانی سالن شهید افراسیابی برگزار می‌شود.

به منظور پشتوانه سازی تیم‌های ملی و ایجاد زمینه مناسب برای حضور نوجوانان و جوانان در صحنه های قهرمانی، هر تیم باید در هر مسابقه از دو ورزشکار نوجوان و دو ورزشکار جوان در ارنج تیم استفاده نماید.

این پیکارها در اوزان 40- ، 44-، 48-، 52-، 57-، 70-، 78-، 78+ کیلوگرم خواهد بود. (حداقل وزن شرکت کننده در 40- کیلوگرم باید 38کیلوگرم باشد.)

- f 
درباره وبلاگ

WORLD BUDO MARTIAL ARTS FEDERATION...INTERNATIONAL BLACK BELT....FEDERATION OF IRAN فدراسیون جهانی بودو فدراسیون بودو آسیا وایران( رزمی) فدراسیون بودو ایران (گروه بودو )
آخرین مطالب
نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 4553
بازدید دیروز : 3088
بازدید هفته : 7641
بازدید ماه : 61826
بازدید کل : 13033417
تعداد مطالب : 3067
تعداد نظرات : 108
تعداد آنلاین : 7Alternative content